Зміни приголосних перед – Ш(ИЙ) у вищому ступені порівняння прикметників (прислівників)

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Зміни приголосних перед – Ш(ИЙ) у вищому ступені порівняння прикметників (прислівників)

У вищому ступені прикметників і прислівників Г, ж, з перед суфіксом – ш(ий) змінюються на – жч(ий), а С + – ш(ий) – У – щ(ий): Високий – вищий (вище), вузький – вужчий (вужче), дорогий – дорожчий (дорожче), дужий – дужчий (дужче), низький – нижчий (нижче), але: легкий – легший (легше).

Це стосується й дієслів, утворених від прикметників вищого ступеня: Ближчати, вужчати,

кращати Та ін. і похідних від них іменників: Підвищення (від підвищити), подорожчання (від подорожчати).

Групи приголосних – ЧН-, – ШН-

А) приголосні основи К, ц(ь) перед суфіксом – н – змінюються на Ч: Безпека – безпечний, безпечність, безпечно; вік – вічний, вічність, вічно; кінець – кінечний, місяць – місячний, околиця – околичний, пшениця – пшеничний, рік – річний, серце – сердечний, сонце – сонячний, яйце – яєчня.

Приголосний основи Ч зберігається: Поміч – помічний, помічник; ніч – нічний, ячмінь – ячний (або ячмінний).

Виняток: Дворушник, мірошник, рушник, рушниця,

сердешний (у значенні “бідолашний”), соняшник, торішній;

Б) приголосні Ж, ч, ш, щ, т(ь) У давальному та місцевому відмінках іменників (жін. р) та в дієсловах перед постфіксом – ся на письмі зберігаються: Діжці, дочці, квітці, книжці, юшці; не вріжся, не морочся, не морщся, радишся, спиться;

В) глухі приголосні основи перед дзвінкими на письмі зберігаються: Боротьба (бо бороти), молотьба (бо молотити), просьба (бо просити). Так само й дзвінкі перед глухими на письмі зберігаються: бабка, борідка, вогкий, дігтяр, кігті, книжка, легкий, нігті. Але: Затхлий, зітхнути (хоч дихати), натхнути, тхір.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зміни приголосних перед – Ш(ИЙ) у вищому ступені порівняння прикметників (прислівників) - Довідник з української мови