ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ-ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСОМ – ИН(А) ВІД ПРИКМЕТНИКІВ НА – СЬК(ИЙ)

Мета:

    навчальна: ознайомити учнів зі змінами, що відбуваються при творенні іменників із суфіксом – ин (а) від прикметників на – ськ (ий), – цьк (ий), буквосполученням – чн – (-шн-); розвивальна: формувати загально-пізнавальні вміння утворювати іменники; розвивати навички вживання утворених іменників у мовленні; розвивати увагу, спостережливість; виховна: виховувати любов до природи, бажання захищати її.

Внутрішньопредметні зв’язки: морфологія, лексикологія.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, біологія, українознавство.

Тип

уроку: урок засвоєння нових знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Словниковий диктант

> Запишіть слова. Виділіть і поясніть орфограми. Як ці орфограми пов’язані з темою “Будова слова. Словотвір”?

Беззахисний, відділ, юннат, туманний, законний, розрісся, попідтинню, зрання, голландський, солов’їний, журавлиний, колектив, ванна, тонна.

Лінгвістичне дослідження

> Знайдіть серед наведених слів твірні і похідні.

Зразок. Радий радіти зрадіти.

Читання,

начитаність, начитаний; нічник, нічний, ніч; землянка, земляний, земля; верба, вербичка, вербиця.

Спостереження над мовним матеріалом

> З’ясуйте, як утворилися наведені слова.

Херсонщина, Миколаївщина, Вінниччина, Донеччина, Одещина.

    Які труднощі виникли у вас при виконанні завдання? Які зміни приголосних відбулися при творенні цих слів?

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Робота з текстом

> Прочитайте текст.

> Визначте тему, тип мовлення, стиль тексту.

КОЗАЦЬКИЙ ДУБ

На околиці селища Верхня Хортиця, що на Запоріжжі, росте незвичайної краси і сили дерево – запорізький дуб. Легенди оповідають, що саме біля нього козаки писали свого знаменитого листа турецькому султанові. А напис на кам’яній брилі, установленій поруч, свідчить, що висоту дуб має 36 метрів, діаметр крони – 43, а прожив він на світі 700 років. Не раз над велетнем нависала загроза знищення. Під час Великої Вітчизняної війни гітлерівці хотіли його частинами вивезти до Німеччини, та наші війська зірвали цей план. Тепер славний свідок часів козаччини охороняється державою (З журналу).

> Поясніть правопис слів Верхня Хортиця, Запоріжжя, турецькому, велетнем, знищення, охороняється.

> Визначте спосіб творення слова незвичайної.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Усна робота

> За наведеною таблицею складіть монологічне висловлювання на лінгвістичну тему.

Кінцеві приголосні твірної основи

Твірний суфікс

Зміни приголосних

Приклади

[с’к]

-ин-

[шч]

Одеський – Одещина

[ц’к]

-ин-

[ч:]

Вінницький – Вінниччина

[к]

-н-

-ч-

Молоко – молочний

[г]

-н-

-ж-

Берег – прибережний

[ц]

-н-

-ч-

Сонце – сонячний

[х]

-н-

-ш-

Лук – лучний

Зверніть увагу! Галичина

Творче конструювання. Колективна робота

> Від наведених прикметників утворіть іменники із суфіксом – ин-. Три утворених слова введіть у речення.

Чернігівський, львівський, галицький, батьківський.

> Від зазначених слів утворіть прикметники з буквосполученням – чн – (-ШН-).

Молоко, серце, безпека, залізниця.

Зверніть увагу! Рушник, рушниця, мірошник, соняшник, дворушник, сердешний.

> Складіть речення зі словами сердечний, сердешний. Поясніть лексичне значення цих слів.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Практична робота

> Утворіть від наведених слів нові з суфіксом – н-. Зверніть увагу на чергування приголосних.

Електрика, вік, рік, сонце, смак, клич, звичка.

> Запишіть фонетичну транскрипцію поданих слів. З’ясуйте, які зміни відбулися у звуковому складі цих слів.

Вінниччина, Херсонщина, Слобожанщина, Галичина.

Коментоване письмо

> Запишіть речення. Знайдіть слова з вивченими орфограмами.

Од чорної погоні з Туреччини, з Німеччини, з Татарщини

Летять, Дунай перелітають козацькі коні (М. Стельмах). 2. Він не бачить уже під собою ні Київщини, ні Харківщини, ні Запоріжжя, тільки цілу планету, окутану легким блакитним маревом (О. Довженко).

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Узагальнювальна бесіда

    Назвіть вивчені на уроці орфограми. Коли – цьк – змінюється на – чч-, а – ськ – на – щ-. Розкажіть про зміни приголосних при додаванні суфікса – н-.

Оцінювання роботи учнів на уроці

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

> Вправа з підручника.

> Складіть твір-мініатюру про природу України, використовуючи слова з вивченими орфограмами, позначте орфограму.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ-ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСОМ – ИН(А) ВІД ПРИКМЕТНИКІВ НА – СЬК(ИЙ) - Плани-конспекти уроків по українській мові