Зміни природи під впливом господарської діяльності людини

ІІ СЕМЕСТР

РОЗДІЛ V

Людина і географічна оболонка

Тема 1. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини

Урок 62. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини

Мета: розширити уявлення учнів про види господарської діяльності людини; виявити зміни, що виникають у природі внаслідок діяльності людини; дати уявлення про антропогенні комплекси; розвивати географічне мислення; виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: атлас, підручники,

малюнки, фотографії.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

– Що таке природний комплекс?

– Які види господарської діяльності ви знаєте?

– Як людська діяльність впливає на природні комплекси?

– Які підприємства вашої області є найбільшими забруднювачами повітря?

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Людина здавна займалася господарською діяльністю. Як людська діяльність впливає на окремі компоненти природи, ми з’ясуємо на уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

Робота зі словником. Господарська діяльність

– це діяльність, спрямована на отримання корисної продукції.

Сучасне господарство складається зі взаємопов’язаних галузей. Його провідні галузі – промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг.

Прийом “Ажурна пилка”

Кожен ряд учнів повинен з’ясувати: що таке промисловість (ряд І), сільське господарство (ряд ІІ), транспорт (ряд ІІІ); з яких напрямків складаються і чим займаються ці галузі. Учні ряду розділяються після обговорення цих питань на три групи, кожна з яких іде навчати інші ряди учнів.

Завдання. Закінчити речення.

– Господарська діяльність – це.

– Види господарської діяльності.

– Паливна промисловість належить до.

– Рослинництво займається вирощуванням.

– Зв’язок між окремими галузями промисловості й сільського господарства забезпечує.

– Сукупність підприємств, що випускають однорідну продукцію.

– Господарська діяльність людини є головною причиною. змін у географічній оболонці.

– Тваринництво займається.

– У розвинених країнах ця галузь відіграє провідну роль.

– Основні види транспорту.

– Сільське господарство забезпечує населення.

У результаті тривалого розвитку природа під впливом господарської діяльності людини зазнала суттєвих змін.

Робота зі словником. Частину природи, з якою взаємодіє людське суспільство, називають географічним (навколишнім) середовищем.

У результаті взаємодії природи з господарською діяльністю людини виникли антропогенні комплекси.

Робота зі словником. Антропогенні комплекси – природні комплекси, змінені внаслідок господарської діяльності людини. Прикладом антропогенного комплексу є сількогосподарські поля, місця де прокладено зрошувальні канали, є кар’єри, терикони, відбулося терасування, виникли міста тощо.

– Видобуток корисних копалин і його вплив на навколишнє середовище.

– Вплив промислових підприємств на навколишнє середовище.

– Вплив транспорту на атмосферу.

– Зміна грунтів і природних комплексів узагалі внаслідок розорювання земель.

– Розвиток лісового господарства – зміна лісових природних комплексів.

V. Закріплення нових знань, умінь, навичок

Бесіда

– Що називається антропогенним комплексом?

– Навести приклади антропогенних комплексів.

– Що таке географічне середовище?

– Чим природні комплекси відрізняються від антропогенних?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зміни природи під впливом господарської діяльності людини - Плани-конспекти уроків по географії