ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ. ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Мета:

    навчальна: повторити та поглибити вивчене про змінювання й творення слів; сформувати вміння розрізняти спільнокореневі слова і форми слів; узагальнити знання про способи творення слів; розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; збільшувати словниковий запас учнів; виховна: виховувати інтерес до української мови, традицій українського народу.

Внутрішньопредметні зв’язки: морфологія, лексикологія, орфографія.

Міжпредметні зв’язки:

мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок узагальнення вивченого.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Лінгвістичне дослідження

Родина, родині, родиною, родинний, родина, родичі; мова, мови, мовою, мова, мовленнєвий, мовний.

> Порівняйте слова. Зробіть розбір слів за будовою.

> Зробіть висновок про те, чим відрізняються спільнокореневі слова від форм слова.

ЗАКРІПЛЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РАНІШЕ ЗНАНЬ Пошук вирішення проблеми

> Попрацюйте в парах і заповніть схему.

>

Дайте відповіді на запитання:

    Як відбувається поповнення словникового запасу мови? Що таке словотворення? Навіщо нам необхідно вивчати способи творення слів?

Робота з текстом

> Прочитайте виразно текст.

Настала зима. Сьогодні ясний зимовий день. Зимою сонце світить сліпуче. Навколо все біле-біле: м’який пухнастий сніг рівним шаром покрив землю. Сніг усюди: на лавках, на дахах будинків, на деревах. Дерева стоять у снігу, немов яблуні в цвіту. Під горобиною багато пташиних слідів. Шосе скинуло з себе білосніжний наряд, і здається, що дорога чорною змією звивається між високими будинками в білосніжних шапках. Люди кудись поспішають, залишаючи на снігу ланцюжки своїх слідів. А сніг блищить на сонці, іскриться і переливається…

> Випишіть виділені слова, розподіливши їх на дві колонки: 1 – форми одного слова, 2 – спільнокореневі слова.

> Поясніть орфограми виписаних слів. Доберіть по три власних приклади на ці орфограми.

Лексична п’ятихвилинка

> Поясніть значення слів: ланцюжки, звивається. У прямому чи переносному значенні вжиті в тексті ці слова? Складіть і запишіть речення з цими словами, ужитими в прямому значенні.

Колективна робота

> Заповніть таблицю, навівши приклади.

Способи творення слів

Приклади

Префіксальний

Суфіксальний

Префіксально-суфіксальний

Безафіксний

Складання основ

Абревіатури

Перехід слів з однієї частини мови в іншу

Робота в парах

> Визначте спосіб творення наведених нижче слів.

Кімнатна, рідненька, заморозки, водичка, зрізати, колискова, прихід, укррічфлот.

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Творча робота

Складіть усне повідомлення на лінгвістичну тему “Способи творення слів в українській мові”.

Словотвірна робота

> Утворіть нові слова від наведених, додавши префікси і суфікси. Укажіть спосіб творення.

Клас, школа, дитина, книга.

Самостійна робота

> Визначте твірну основу для кожного слова:

? ліс – лісовий – лісовик

? вода – водяний – водяник

? степ – степовий – степовик

? рік – річний – річниця

? учитель – учителювати – учителювання

? рука – рукав – рукавиця

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота

> Виразно прочитайте вірш. Продемонструйте прикладами з нього способи творення слів.

У рідному краї і серце співає.

Лелеки здалека нам весну несуть.

У рідному краї і небо безкрає,

Потоки, потоки, мов струни, течуть.

Там кожна травинка і кожна билинка

Вигойдують мрії на теплих вітрах.

Під вікнами мальви, в садах материнка,

Оспівані щедро в піснях.

М. Сингаївський

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Лінгвістична гра “Угадай спосіб творення слів”

Клас ділиться на дві групи. Учитель говорить слово, учні називають спосіб його творення.

Заходити, молодість, хвилеріз, безмежний, холодненький, прехороший, читання, надбрівний, затишок, безвідповідальний, безвідповідально, вітерець, лісостеп, сільськогосподарський.

Рефлексія

> Що вам сподобалося робити на уроці? Який настрій у вас після уроку?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

> Вправа з підручника.

> Утворіть слова від слова білий. Зробіть розбір кожного з цих слів за будовою.

> Складіть усне монологічне висловлювання про способи творення слів (з прикладами).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ. ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ - Плани-конспекти уроків по українській мові