ЗМІНЮВАННЯ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

Словотвір. Орфографія

Рідне слово – то невичерпне животворне і невмируще джерело. З нього дитина черпає уявлення про навколишній світ, про свою ро дину, про своє село і місто, про весь свій край.

В. Сухомлинський

Ви знатимете:

– що таке твірне слово;

– основні способи словотворення.

Ви вмітимете:

– визначати спосіб творення відомих слів;

– утворювати нові слова вивченими способами, словотвірний ланцюжок і словотвірне гніздо; правильно писати складні й складноскорочені слова.

Словотвір – це розділ

науки про мову, що вивчає способи й особливості творення похідних слів.

§ 16. ЗМІНЮВАННЯ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

Про похідні й непохідні слова, а також про твірні слова як базу для творення нових слів

ПРИГАДАЙМО. Які є значущі частини слова? Що таке основа слова?

120

Порівняйте подані парами слова. Поміркуйте, яке зі слів кожної пари виникло раніше, а яке утворено від нього. Яке з них, на вашу думку, називають похідним? Чому?

Сніг – сніговий; ходити – заходити; книга – книгарня.

Непохідні слова

Розрізняємо непохідні й похідні слова.

Непохідні слова є первинними, особливості їх виникнення

загубилися у віках, походження не можна мотивувати іншими словами. Непохідні слова здебільшого не мають суфіксів і префіксів.

Похідні слова

Похідні слова утворені на базі інших слів. НАПРИКЛАД, слово зимовий утворилося від слова зима’, сніговик – від сніг. Похідні слова здебільшого мають суфікси або префікси. ПОРІВНЯЙМО:

ЗМІНЮВАННЯ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Деякі похідні слова не мають суфіксів або префіксів. НАПРИКЛАД: ЗМІНЮВАННЯ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

121

І. ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому слова першої групи вважаємо похідними від іменника земля, а другої – формами цього іменника.

1. Земля – земелька, земляний.

2. Земля – землі, землею.

II. Провідміняйте усно іменник вишня в однині, а також утворіть від нього два похідних слова. Поясніть, у якому випадку маємо словозміну, а в якому – словотворення.

122

Випишіть послідовно слова у дві колонки: 1) непохідні; 2) похідні. Виділені слова розберіть за будовою.

День, осінній, нога, співак, ікра, парк, перехід, ракета, кінотеатр, океан.

КЛЮЧ. Підкресліть у словах першої колонки першу букву. Якщо завдання виконано правильно, то з підкреслених букв прочитаєте назву річки, на березі якої стоїть зображений на фото пам’ятник Т. Шевченку.

ЗМІНЮВАННЯ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

Пам’ятник Т. Шевченку в м. Каневі

Твірне слово

Слово, від якого творять інше слово, називають твірним. НАПРИКЛАД:

Вітер → вітерець. твірне

Твірна основа

Нові слова найчастіше творяться не від слова, узятого повністю, а від основи слова.

Твірна основа – це частина слова, від якої утворено інше слово. НАПРИКЛАД, слово водяний утворено від слова вода. Спільною для цих двох слів є частина вод, вона і є твірною основою для водяний.

Твірну основу позначаємо так: ЗМІНЮВАННЯ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

НАПРИКЛАД: ЗМІНЮВАННЯ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

123

І. Спишіть. Доведіть, що в кожній парі перше слово є твірним для другого. Позначте твірні основи, а також суфікси і префікси, за допомогою яких утворено похідні слова.

ЗМІНЮВАННЯ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

ЗМІНЮВАННЯ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

Мед -> медок; писати -> виписати; зелений -> зеленіти; пекти -> печиво; веселий -> веселка; лісок -> лісочок.

ІІ. У якому слові при словотворенні відбулося чергування звуків?

124

І. Визначте, яке слово в парі є твірним. Спишіть і проведіть стрілку від твірного слова до похідного. Позначте твірну основу.

Смородиновий, смородина; лід, льодок; безсонний, сонний; світити, засвітити; жовтий, жовтіти; шахіст, шахи.

II. У якому слові при словотворенні відбулося чергування звуків?

125

Хто зможе дібрати: а) три прикметники на позначення кольору, які утворені від назв овочів або фруктів; б) два синоніми до прикметника синій, які утворені від назв рослин?

126

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви прийшли до поліклініки на медогляд. Тут на дверях прикріплено таблички з назвами різних спеціалістів. Що означають ці назви? Як вони утворилися? За потреби скористайтеся поданою нижче довідкою.

ЗМІНЮВАННЯ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

ДОВІДКА. Пед – грец. дитина; …іатрія – грец. лікування; …лог – грец. наука, служитель науки; стома – грец. рот; невро – грец. нерв; пато – грец. біль; офтальмо – грец. очний; дермато – грец. шкіра; кардіо – грец. серце.

127

1. Поміркуйте, від якого слова утворено іменник лісовик – від ліс чи лісовий. А іменник приказка – від казка чи приказувати?

2. Вдумайтеся в значення непохідних тепер слів погріб, народ, неділя, макітра. Які значущі частини виділялися колись у коренях цих слів?

128

І. Прочитайте гумореску. Які суфікси надали виділеним словам емоційної виразності? Спробуйте замінити ці слова іменниками мама, тато, малий, хлопець. Що втратить текст від такої заміни?

ПОДАРУНОК

Мамі в день народження додому В подарунок фен приніс татусь. Роздививсь його маленький Рома І на кухню до матусі – шусть.

– Мамочко! Іди скоріш в кімнату, – Радий хлопчик їй секрет відкрив, – Подивися, там для тебе тато Пилосос на голову купив.

С. Гриценко

II. Спишіть гумореску. Знайдіть похідні слова й розберіть їх за будовою.

III. Утворіть по одному слову від іменників мама і тато. Запишіть слова парами, позначте твірну основу. Поставте усно іменник мама у формі давального відмінка однини та множини.

ЗМІНЮВАННЯ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗМІНЮВАННЯ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ - Українська мова