Змінювання прикметників за родами та числами

Тема. Змінювання прикметників за родами та числами. (Вправи 204-213).

Мета. Вчити учнів змінювати прикметники за числами у сполученні з іменниками.

Вдосконалювати вміння ставити питання від іменника до прикметника.

Розвивати зв’язне мовлення школярів, образне мислення. Виховувати почуття захоплення від краси природи.

Обладнання: зображення зимових пейзажів, картки-опори для міркування при визначенні роду і числа прикметників, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання,

побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

А) Учні називають прикметники, вжиті у переносному значенні, та синоніми до слова дивний.

Б) Визначають, до яких (старих чи нових) можна віднести слово свита, зачитують відповідь на запитання: “У якій свиті була цьогорічна зима?”. Називають антонім до слова біла.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

“Падають сніжинки, білий килим стелять” (Роман Завадовий).

– Тихенько прочитайте вірш Романа Завадовича (вправа 204), визначте слова, які треба виділити

голосом.

– Попрацюйте в парах: прочитайте вірш один одному.

– Прочитайте завдання 2 вправи 204. Дайте усно відповіді на запитання.

2. Проблемна ситуація.

– Прочитайте словосполучення: білий килим, біла доріжка, біле поле.

– Назвіть прикметники.

– Чи мають прикметники рід? Доведіть свою думку.

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 205).

– Спишіть слова, дотримуючись правил каліграфії.

– Яке з цих слів “зайве”? Чому?

4. Розв’язання проблемної ситуації через опрацювання нового матеріалу.

1) Дослідницька робота за варіантами.

I в.: вправа 206. Учні вибирають із довідки прикметники до поданих іменників, пояснюють, як вони вибирали, на що орієнтувалися.

II в.: вправа 211. Учні вибирають із поданих прикметників такі, які можна поєднати з іменниками ялинка, клещ пояснюють, як вони вибирали, на що орієнтувалися.

Висновок – правило на с. 98.

2) Змінювання прикметників за числами (вправа 208).

– Спишіть вірш, вставляючи пропущені закінчення. Визначте рід і число прикметників.

3) Робота з картками.

Картка 1

Міркуй так: число прикметника визначаємо за іменником, з яким він зв’язаний за змістом.

Білі пушинки – іменник означає багато предметів, вжито у множині, отже, і прикметник, зв’язаний за змістом з цим іменником, вжитий у множині, описує ознаку (колір) багатьох предметів.

Картка 2

Міркуй так: рід прикметника визначаємо за іменником, з яким він зв’язаний за змістом.

Новим роком – рік (він, мій) іменник чоловічого роду. Отже, прикметник новий стоїть у чоловічому роді.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Виконання вправи 212.

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

– Яка роль прикметників у тексті?

– У яких текстах доречніше вживати слова у переносному значенні?

– Як визначити рід і число прикметника?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 207.

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 213.

УРОК 51 УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Змінювання прикметників за родами та числами - Плани-конспекти уроків по українській мові