Значения мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України

Вступ

Значения мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України

Прийняла я дарунок від нені – то мова,

Тому скарбу ніколи не скласти ціни.

Л. Забашта

Прочитайте висловлювання. Про що йдеться в кожному з них?

– Ми змалечку звикаємо до слів, як до повітря, як до хліба звикли… (Є. Летюк).

– Без мови людське спілкування неможливе, а без спілкування не може бути суспільства (А. Реформатський).

– Мова – це віконця, через які людина бачить світ (В. Сухомлинський ).

– Мова – єдине знаряддя

для засвоєння спадщини минулого, найвищих здобутків людської культури (І. Вихованець).

– Мова єднає між собою представників певного народу в часі та в просторі (В. Русанівський).

Прочитайте висловлювання і поміркуйте, яке значення має рідна мова в житті народу та кожної людини. Два висловлювання, які вам сподобалися найбільше, запишіть на першій сторінці свого зошита.

1. Мова – така ж жива істота, як і народ, що її витворив, і коли він кине свою мову, то вже буде смерть його душі, смерть усього того, чим він відрізняється від других людей (Панас Мирний). 2. Мова – то цілюще народне джерело, і хто не припадає

до нього вустами, сам висихає від спраги (В. Сухомлинський). 3. Ти наше диво калинове, кохана материнська мово! (Д. Білоус).

Значения мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України

Мамина мова. Малюнок Алли Старенченко (12 років)

4. О мово українська! Ти – вода з кринички, над якою гнуться верби, холодна, і прозора, і проста, а без води я вже давно помер би… (Ю. Бедрик). 5. Я без тебе, мово, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва (Ю. Рибчинський).

У світі існує близько п’яти тисяч мов. Кожна з них є засобом спілкування в більшому чи меншому людському колективі. Крім того, за допомогою мови люди формують думки, пізнають світ, об’єднуються в одну спільноту, передають один одному досвід.

Без мови було б дуже важко обмінятися думками й найтоншими почуттями, досягти взаєморозуміння, налагодити виробництво необхідних матеріальних благ, створити духовні цінності, згуртуватися для подолання труднощів.

Для кожного народу рідна мова – найцінніший скарб. Її не можна забувати. Втрачаючи з певних причин рідну мову, її носій, народ, втрачає себе самого, свою духовну самобутність, стає іншим народом. Про бережне ставлення до рідної мови писав Максим Рильський:

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур’ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде.

Мова – найважливіший засіб спілкування. Але це не єдина її функція. Спробуйте назвати ще одну. Для цього погляньте у вікно й подумайте, яка гарна зараз погода. Подумали? А тепер це саме зробіть, не вимовляючи слів і речень ні про себе, ні вголос. Чи вдалося вам сформувати думку без допомоги слів або речень? Про яку важливу функцію мови свідчить цей експеримент?

Поміркуйте над запитаннями.

– Є різні засоби спілкування: мова, жести, погляд, звукові та світлові сигнали (наприклад, сигнали світлофора), релігійні символи, державна символіка, дорожні знаки тощо. Чому мову називають найважливішим із цих засобів?

– Як за допомогою мови від покоління до покоління передається людський досвід, знання?

– Як за допомогою мови людина пізнає світ?

Чому суспільству було б важко без мови?

Чому потрібно берегти рідну мову?

Перемалюйте на дошці ланцюжок і колективно запишіть (1-2 словами) у порожні кільця продовження поданого твердження.

Значения мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України

Українська мова

Українська мова одна з найдавніших, наймилозвучніших і найбагатших мов світу. Своїм корінням вона сягає глибини тисячоліть. Українською мовою створено понад двісті тисяч народних пісень, багато казок, переказів, легенд. Нею написано велику кількість творів художньої літератури та наукових праць.

Державна мова

Нині українська мова є державною мовою України. Це означає, що вона є офіційною мовою спілкування на території нашої держави, нею користуються в установах та організаціях, це мова науки, освіти, преси, телебачення. Тому українську мову повинен знати кожен, хто постійно живе в Україні.

Державний статус української мови закріплено статтею 10 Конституції України: “Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України”.

Дайте відповіді на запитання.

– Чому українською мовою варто пишатися?

Яка мова є державною в Україні? Що означає цей статус?

Прочитайте текст. Назвіть правила спілкування. Чи приймаєте ви наше запрошення до спілкування?

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІЛКУВАННЯ

“Нема більшої розкоші, ніж розкіш людського спілкування”, – стверджував відомий письменник Антуан де Сент-Екзюпері. Тому пропонуємо вам відчути красу цієї розкоші на уроках української мови – на хвилинках спілкування. Так, саме під час уроку ви зможете порозмовляти один з одним. А щоб ваше спілкування було змістовнішим, ми щоразу визначатимемо тему для розмови в рубриці “Поспілкуйтеся”.

Насамперед виробімо правила нашого спілкування. Частину з них запропонуємо ми, а решту – ви.

Правило 1. Думки висловлюйте щиро, дружелюбно.

Правило 2. Не перебивайте співрозмовника.

Правило 3. Кожен має право висловити власну думку.

Правило 4. Не ображайте своїми словами інших.

Правило 5._________________________

Правило 6.______________________________

Отже, якщо ви маєте бажання висловити власні міркування стосовно тієї чи іншої теми, почути думки своїх однокласників та погоджуєтесь із запропонованими правилами, тоді вправи з назвою “Поспілкуйтеся” саме для вас.

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. 1. Чи обов’язково, на вашу думку, знати мову того народу, серед якого живете? Чому?

2. Чи можна без мови побудувати собор, подолати стихійне лихо чи провести Олімпійські ігри?

Виступ

Уявіть, що вас запросили для участі в популярній радіо – чи телепередачі. Трансляція відбуватиметься в прямому ефірі, тобто без попереднього запису і редагування виступів. Підготуйте невеликий виступ на 1-2 хвилини на одну з тем.

1. Мова – найцінніший скарб, мудра берегиня народу.

2. Українська мова – моя рідна мова.

Моя сторінка

Як це було

Значения мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України

РІДНА МОВА

Було це давно, ще за старої Австрії, у 1916 році. У купе першого класу швидкого потяга Львів-Відень їхало чотири пасажири: англієць, німець, італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Косів. Розмовляли на різні теми. Нарешті заговорили про мови: чия краща, якій з них належить світове майбутнє. Першим заговорив англієць:

– Англія – країна великих завойовників і мореплавців, які рознесли славу англійської мови по всьому світі. Англійська мова – мова Шекспіра, Байрона, Діккенса, Ньютона та інших великих літераторів і вчених.

– У жодному разі, – гордовито заявив німець. – Німецька мова – це мова двох великих імперій – Німеччини й Австрії, які займають більше половини Європи… І тому, безперечно, німецька мова має світове значення.

Італієць усміхнувся і тихо промовив:

– Панове, ви обидва помиляєтеся. Італійська мова – це мова сонячної Італії, мова музики й кохання, а про кохання мріє кожен… Тому італійській мові належить бути провідною у світі.

Українець довго думав і нарешті промовив:

– Ви ж, по суті, нічого не сказали про багатство й можливості ваших мов… Я своєю мовою можу скласти… вірш, де всі слова будуть починатися на “С”. Якщо ваша ласка, прошу послухати:

САМІТНІЙ САД

Сонно сипляться сніжинки,

Струмінь стомлено сичить.

Стихли струни, стихли співи,

Срібні співи серенад.

Сріблом стеляться сніжинки.

Спить самітній сонний сад…

Сипле, стелить сад самітній

Сірий смуток – срібний сніг.

Сумно стогне сонний струмінь.

Серце слуха скорбний сміх.

Серед саду страх Сіріє.

Сад солодкий спокій снить.

– Геніально! Незрівнянно!..

Потім усі замовкли. Говорити не було потреби.

За П. Столярчуком

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Значения мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України - Українська мова