ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЛЮДИНОЮ

Природні та штучні системи в середовищі життя людини

Тема 2. Природні та штучні екосистеми

§15. ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЛЮДИНОЮ

Усі екосистеми, що є в природі, різноманітні за розмірами та складом живих істот і тіл неживої природи. Але головне, що їх об’єднує, – це перетворення енергії та забезпечення безупинного колообігу речовин. Завдяки наземним і водним екосистемам на нашій планеті підтримується відносно сталий склад повітря

І вміст води, триває життя. Природні екосистеми є складовою

середовища життя людини, яка навчилася створювати для своїх потреб штучні екосистеми й підтримувати їхнє існування.

Як людина використовує природні екосистеми

У попередніх параграфах ми розглянули природні екосистеми: ліс, степ, прісні водойми. Яка їхня роль у природі та в житті людини?

Ліс – це потужний “виробник” кисню і “поглинач” вуглекислого газу. Тож його можна назвати справжніми “зеленими легенями” планети. А ще крони дерев і кущів затримують шкідливі гази та пил, сприяючи очищенню атмосфери. Ліс – це також домівка багатьох живих організмів, джерело продуктів харчування: ягід,

горіхів, грибів. З деревини людина виготовляє різний будівельний матеріал, меблі, папір, тканини, ліки тощо. Мандруючи лісовими стежками з кошиком для грибів або фотоапаратом, людина отримує величезне естетичне задоволення. Чисте лісове повітря лікує захворювання дихальних шляхів, а тихе шелестіння листя і спів пташок заспокійливо впливають на нервову систему. Тобто ліс має неабиякий оздоровчий вплив на людину.

Степи, луки, полонини людина використовує для випасання худоби і заготівлі сіна.

Екосистеми прісних водойм (річок та озер) є джерелом питної води та води для зрошення полів і садів. їхні мешканці – риби, краби, раки, молюски – цінні продукти харчування. Річки та озера використовують для перевезення пасажирів і вантажів. На березі річок та озер влаштовують бази відпочинку, а також спортивні й туристичні табори (мал. 78).

ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЛЮДИНОЮ

Мал. 78. Річка як транспортний засіб (1); відпочинок на річці (2)

Болото – це теж природна екосистема з рослинним і тваринним світом, що пристосувався до умов надмірного зволоження.

Наприклад, дуже добре почувається на болоті мох сфагнум (мал. 79). Саме відмерлі рештки цього моху утворюють торф. Його використовують як паливо та органічне добриво. Тут збирають ягоди, зокрема журавлину і морошку.

Значення штучних екосистем

Культурні рослини штучних екосистем з року в рік дають високі врожаї. Для цього необхідний спеціальний догляд за ними (пригадайте, в чому він полягає).

ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЛЮДИНОЮ

Мал. 79 Мох сфангум

У нашій державі поля й сади охоплюють величезні площі. На полях сіють здебільшого зернові рослини. Найпоширеніші з них пшениця, жито, овес, ячмінь, просо. Це традиційні культурні рослини, які наші предки сіяли тисячі років тому. Тож на державному прапорі України синій колір неба поєднується з кольором стиглого колосся (мал. 80).

ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЛЮДИНОЮ

Мал. 80. На прапорі України поєднані блакить неба і “золото” стиглого колосся

Що називають зеленою архітектурою

Зелені насадження не тільки постачають кисень та вбирають вуглекислий газ. Крони дерев захищають від шуму, бо затримують звукові хвилі, що виникають під час роботи транспорту і підприємств. Зелені насадження ще й прикрашають міста і села, є затишними місцями відпочинку.

Планування скверів і парків, підбір для них рослин дістало назву зеленої архітектури. В її створенні беруть участь садівники, художники, архітектори, скульптори. Всі разом вони працюють над проектом майбутнього парку: підбирають рослини, передбачають, яку форму слід надати їхнім кронам. Також роблять ескіз – попередній начерк – стежок, лав та альтанок, альпійських гірок, фонтанів, штучних водойм, скульптур (фігурок з мармуру, граніту, металу, дерева тощо) та розміщення всього цього на певній території (мал. 81,1). Досить часто водойми парків заселяють водоплавними птахами – лебедями, крижнями. Поєднання різноманітних рослин, завезених із різних куточків нашої планети, галявин і доріжок, фонтанів і скульптур робить парки справжнім витвором мистецтва (мал. 81, 2).

ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЛЮДИНОЮ

Мал. 81. Ескіз частини парку (1) і рукотворна зелена краса (2, 3)

Якої шкоди людина завдає екосистемам

Через вирубування лісів з метою одержання будівельних матеріалів, додаткових площ для посівів культурних рослин, спорудження житла та прокладання доріг площі лісів значно скорочуються. При цьому лісові трав’янисті рослини, що опиняються на відкритій освітленій ділянці і не пристосовані до таких умов, здебільшого гинуть. Разом з рослинами зникають і тварини лісу, насамперед птахи та звірі.

Навіть відпочиваючи, людина завдає екосистемі лісу певної шкоди. Розпалені вогнища можуть спричинити лісову пожежу. Під час масового збирання грибів та ягід витоптуються рослини, ущільнюється грунт. Від цього погіршується постачання рослин вологою і поживними речовинами, а їхніх коренів – повітрям. Масове визбирування на букети ранньовесняних рослин робить їх надзвичайно рідкісними.

Використання води великих річок для поливу зневоднює малі річки. Промислові й побутові відходи, потрапляючи у воду, згубно впливають на мешканців водойм (мал. 82).

ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЛЮДИНОЮ

Мал. 82. Шкода, якої людина завдає екосистемам

Випасання худоби шкодить екосистемам луків, степу, полонин. Рослини потерпають від витоптування, погіршується розвиток коренів, вони слабо утримують грунт, через це прискорюється його руйнування водою і вітром. Врешті-решт збіднюється рослинність, зменшується чисельність тварин, що мешкають у цих екосистемах.

Завдає збитків природі і браконьєрство – неконтрольоване хижацьке рибальство та мисливство. Звірі потерпають від сіток

І капканів, а виловлювання риби у великій кількості призводить до того, що вона не встигає відновити свою чисельність. Отрутохімікати не лише знищують шкідників культурних рослин, а й потрапляють до ланцюгів живлення. Скидання відходів виробництва у водойми, забирання величезної кількості води для потреб промисловості і зрошення, стрімке будівництво водосховищ завдають шкоди екосистемам річок.

Згубно впливають на природні екосистеми видобування корисних копалин, будівництво автомагістралей, залізниць, каналів, ліній електропередач, сміттєзвалища тощо.

Охорона природних систем

На стан екосистем впливає також багато природних чинників, зокрема різкі коливання температури повітря та води, зміни кількості вологи і світла, сильний вітер. Небезпечні зміни в екосистемі можуть статися через землетрус, посуху, повінь. Однак найпотужнішим чинником впливу на довкілля є господарська діяльність людини. Нині людство усвідомило, наскільки важливо охороняти природні екосистеми, сприяти їхньому збереженню та розвитку.

Охороняти екосистеми – означає створювати сприятливі умови для існування живих істот та запобігати їхньому знищенню: не вирубувати ліси, не осушувати річки та болота, не вилучати із природи більше, ніж може відновитися природним шляхом. Тож охорона природи полягає у здійсненні заходів, спрямованих на збереження, відтворення, раціональне використання природних багатств. Тому українські вчені створили Зелену книгу, в якій перелічили природні екосистеми України, що потребують охорони.

ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЛЮДИНОЮ

Мал. 83. Заповідний степ Асканії-Нової та його мешканці

Для того щоб оберігати природні екосистеми та їхніх мешканців, мати змогу досліджувати їх, створюють заповідники (мал. 83). Серед них Єланецький степ на Миколаївщині, Рівненський та Кримський природні заповідники. Як вам уже відомо, у заповідниках заборонено господарську діяльність, там охороняють не тільки живі організми та умови їхнього існування, а й тіла неживої природи (як-от, корисні копалини, грунт). Втручання людини в життя заповідника можливе у випадках, коли екосистемі потрібна допомога (наприклад, під час пожежі, масового враження шкідниками).

Національні природні парки також охороняє держава, але на їхній території дозволено організований туризм і навчальні екскурсії. Для цього створено спеціальні туристичні й так звані екологічні стежки. Завдяки їм люди менше турбують тварин, не витоптують унікальні рослини. В Україні є такі національні природні парки: Карпатський, Шацький, Азово-Сиваський, Вижницький, “Подільські Товтри” та інші.

Кожна людина повинна піклуватися про збереження природи. Перебуваючи в лісі, не можна смітити, пошкоджувати рослини, палити вогнища. Засохлі дерева вирубують і вивозять з лісу, щоб шкідливі комахи з них не переселилися на здорові. Молоді деревця, висаджені замість зрубаних, ростуть повільно, тому слід пам’ятати народну мудрість: “Зрубав дерево – посади два нових”.

Підсумки

О Екосистеми мають різноманітне значення для людини.

О Господарська діяльність людини впливає на стан екосистем.

О Держава дбає про охорону природних екосистем. З цією метою створюють заповідники, національні природні парки.

Сторінка природодослідника

Виконайте завдання. З’ясуйте вплив масового відпочинку на одну з природних екосистем та запропонуйте заходи щодо її збереження.

Дія 1. Визначте послідовність негативних змін в екосистемі лісу чи прісної водойми внаслідок масового відпочинку людей.

Дія 2. Складіть перелік заходів, які допоможуть зберегти ці природні екосистеми.

Сторінка ерудита

Особливі штучні екосистеми створюють для космонавтів, які здійснюють тривалі польоти на космічних кораблях. Зелені рослини і водорості (“космічна грядка”) цих екосистем постачають космонавтів киснем, вбирають вуглекислий газ і є навіть певним джерелом поживних речовин. Спеціальні бактерії перетворюють продукти життєдіяльності космонавтів на неорганічні речовини. їх рослини знову використовують для свого живлення. Тобто ця штучна екосистема є майже безвідходною.

Перевірте свої знання

1. Наведіть приклади використання людиною природних і штучних екосистем. 2. Поясніть, чим загрожує людині руйнування природних екосистем. 3. У чому полягає охорона природних екосистем? Що ви можете самі зробити для цього? 4*. Намалюйте плакат на захист природних екосистем.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЛЮДИНОЮ - Натурологія