Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини

Тема 1

РОЗЧИНИ

Урок 3

Тема уроку. Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини

Цілі уроку: розвивати знання учнів про розчини; формувати уявлення учнів про розчини як багатокомпонентні системи; ознайомити з класифікацією розчинів; показати значення розчинів у природі й життєдіяльності людини.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: евристична бесіда, самостійна робота зі схемою, групова робота.

Обладнання: схема класифікації дисперсних систем,

приклади дисперсних систем.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

(На дошці записано тему уроку.)

Розчини добре знайомі кожній людині.

– Що ж таке, на вашу думку, розчини?

– Наведіть приклади розчинів, які ми використовуємо в побуті.

– Наведіть приклади розчинів, які існують у природі.

– Наведіть приклади розчинів, які використовуються в промисловості.

(Деякі відповіді учнів записуємо на дошці в три стовпчики, за необхідності доповнюємо й коментуємо.)

– Чи можна стверджувати, що розчини бувають лише рідкими?

– Наведіть приклади

газоподібних розчинів.

– Згадайте, що вам відомо про розчини з курсу природознавства, біології, фізики, хімії.

– Скільки компонентів може входити до складу розчину?

– Чим розчин відрізняється від суміші?

– Чим розчин відрізняється від складної речовини?

– Що відбувається з речовинами в процесі утворення розчинів?

Щоб відповісти на ці питання, нам потрібно більш докладно вивчити суть процесу розчинення та явища, що супроводжують розчинення речовин.

Загалом можна стверджувати, що розчин – це суміш двох і більше компонентів, які рівномірно розподілені один в одному.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Щоб оцінити поширення розчинів у природі й життєдіяльності людини, розгляньмо схему класифікації розчинів за агрегатним станом і розмірами частинок.

Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини

Розглядаємо схему, характеризуємо дисперсні системи, наводимо приклади, демонструємо приклади дисперсних систем. Супроводжуємо розповідь демонстрацією наявних дисперсних систем, пропонуємо учням навести приклади з життя.

Гетерогенні системи

Грубо-дисперсні розчини – зависі, характеризуються тим, що частки речовини в розчині мають досить великі розміри, які можна розрізнити оком.

Суспензії – зависі, у яких частки твердої речовини рівномірно розподілені між молекулами рідини (кава, ліки, фарби).

Емульсії – зависі, у яких крапельки однієї рідини рівномірно розподілені між молекулами іншої рідини, якщо рідини нерозчинні одна в одній (молоко, олія у воді).

Аерозолі – зависі, у яких крапельки рідини рівномірно розподілені між молекулами газоподібної речовини (туман, лак для волосся, балон з отрутохімікатами).

Піни – зависі, у яких газоподібні речовини рівномірно розподілені в рідкій речовині (збиті вершки, мильна піна).

Пил – зависі, у яких частки твердої речовини рівномірно розподілені в газоподібній речовині (смог).

Колоїдні розчини – дисперсні системи, у яких розміри часток досить малі, не видимі неозброєним оком, але помітні з допомогою спеціальних приладів. (Розглядаємо в підручнику рисунок або демонструємо ефект Тіндаля на прикладі крохмалю.)

Особливістю гетерогенних дисперсних систем є те, що вони нестійкі та з часом розпадаються на компоненти.

Істинні розчини – однорідні системи, що складаються з молекул розчиненої речовини й розчинника.

Особливістю істинних розчинів є те, що неможливо розглянути їх окремі компоненти, системи стійкі та зберігаються протягом тривалого часу.

IV. Узагальнення й систематизація знань

Ми ознайомилися з класифікацією розчинів, навели чимало прикладів. Тепер пропонуємо об’єднатися в групи й заповнити схеми:

1. Значення розчинів у природі.

2. Значення розчинів у побуті та промисловості.

3. Значення розчинів у промисловості.

Групи учнів протягом 5-7 хвилин працюють з однією зі схем, після чого схеми вивішуються на дошці, обговорюються, за необхідності доповнюються.

V. Підбиття підсумків уроку

Пропонуємо учням назвати по одному новому поняттю, з яким вони ознайомилися сьогодні на уроці, і коротко його прокоментувати.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на питання до нього, виконати вправи.

Творче завдання: підготувати оповідання, есе, вірш про роль розчинів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини - Плани-конспекти уроків по хімії