ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. РОЗРІЗНЕННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ І ФОРМ ОДНОГО Й ТОГО САМОГО СЛОВА

Мета: узагальнити знання учнів про морфемну будову слова; розвивати вміння знаходити основу, закінчення у слові, поданому в кількох граматичних формах, корінь у ряду поданих спільнокореневих слів, суфікс, префікс у ряду слів із тим самим суфіксом, префіксом; виховувати любов до рідного слова.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Словникова робота

Гра “Склади слова – назви тварин”

Ербвлюд, міджьл, оаджбл, кйорнжвоао (Верблюд, джміль, бджола, жайворонок)

2. Каліграфічна хвилинка

Вп

ере ед вперед

– Доберіть до слова антонім.

– Складіть та запишіть речення, визначте його граматичну основу.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні ми продовжимо подорож країною Слова, але навідаємося до міста під назвою “Будова слова”. Повторимо, з яких частин може складатися слово, будемо знаходити і визначати ці частини в словах.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Зупинка “Закінчення слова”

– Складіть словосполучення з поданих слів.

Милуватися, квітка;

Повернути, Марія;

Розповісти, мама.

– За допомогою чого сполучено слова?

Виділіть закінчення.

– Що ми називаємо закінченням? (Змінну частину слова)

– Яку роль відіграє закінчення в мові?

2. Зупинка “Основа слова”

– Навчившись знаходити змінну частину слів – закінчення, ми тим самим знаходимо іншу його частину, яка залишається незмінною. Ця частина називається основою.

– Прочитайте прислів’я.

– Випишіть з них слово правда, виділіть основу та закінчення.

Правда світліша за сонце. Не шукай правди в інших, коли в тебе її нема. Всяк правду знає, та не всяк про неї дбає. По правді роби, по правді і буде.

– Що необхідно робити, щоб правильно визначити основу і закінчення?

3. Зупинка “Частини основи. Корінь. Суфікс. Префікс”

Робота за таблицею

ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. РОЗРІЗНЕННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ І ФОРМ ОДНОГО Й ТОГО САМОГО СЛОВА

– Розгляньте таблицю та зробіть висновки про частини основи.

– Пригадайте, що називається коренем?

– Назвіть частину основи, що стоїть перед коренем.

– Як вона називається?

– Назвіть частину основи, яка стоїть між коренем і закінченням.

– Як вона називається?

– Розберіть слова за будовою.

Вигадка, ніч, книжка, лісник, політ, школяр, прекрасний.

– Яка частина є обов’язковою в основі?

– Доведіть, що за допомогою префіксів і суфіксів творяться нові слова.

Пам’ятка “Розбір слова за будовою”

– Прочитай слово. До якої частини мови воно належить і що означає?

– Зміни слово за відмінками та визнач у ньому закінчення.

– Визнач основу слова (це частина слова без закінчення).

– Добери до слова 2-3 споріднених слова та визнач корінь.

– Назви префікс, суфікс.

4. Фізкультхвилинка

5. Зупинка “Споріднені (спільнокореневі) слова”

– Випишіть з тексту споріднені слова.

Прилетіли шпаки,

Дорогі співаки,

Прилетіли весну зустрічати,

У шпаківнях нових

Скоро будуть у них

Жовтороті малі шпаченята.

Г. Бойко

– Які слова називаються спорідненими? (Споріднені (спільнокореневі) слова мають спільний (однаковий) корінь, який об’єднує їх за основним лексичним значенням.)

– Як називається спільна частина споріднених слів?

Поміркуй!

– Чи всі стовпчики слів можна назвати спільнокореневими?

– Чому? Доведіть свою думку.

Сад

Вода

Літак

Садок

Водичка

Літака

Садівник

Водяний

Літаком

Насадка

Підводний

У літаку

(У першому стовпчику не всі слова об’єднані за основним лексичним значенням: “зайве” слово “насадка”;

У другому стовпчику всі слова є спільнокореневими;

У третьому стовпчику ми спостерігаємо тільки зміну форми одного й того самого слова. Ці слова не є спільнокореневими.)

6. Гра “Хто швидше?”

– Запишіть по два слова, що відповідають поданим схемам.

ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. РОЗРІЗНЕННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ І ФОРМ ОДНОГО Й ТОГО САМОГО СЛОВА

7. Перевірка виконаної роботи

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– З яких частин складається слово?

– Як визначити в слові закінчення й основу?

– Що таке закінчення? основа?

– Що називається коренем? Як його визначити?

– За допомогою чого утворюються нові слова?

– Чим відрізняється префікс від суфікса?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. РОЗРІЗНЕННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ І ФОРМ ОДНОГО Й ТОГО САМОГО СЛОВА - Плани-конспекти уроків по українській мові