Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 102

Тема. Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання

Мета:

– навчальна: закріпити та систематизувати знання учнів про значущі частини слова, вміння виділяти значущі частини слова і форми слова, добирати спільнокореневі слова, утворювати форми слова, формувати ключові компетентності: комунікативну, творчу, пізнавальну;

– розвивальна: розвивати творче й логічне мислення, пізнавальну

активність учнів, образне уявлення, підвищувати мовну й мовленнєву культуру п’ятикласників;

– виховна: виховувати любов до рідної природи, її краси, любов до рідної мови, її краси і милозвучності.

Внутрішньопредметні зв’язки: правопис, культура мовлення й стилістика, текст.

Міжпредметні зв’язки: українська література.

Обладнання: картки зі словами.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка (виразне читання хором)

Ніжна мова – ти ніжний цвіт,

Ти п’яниш нас, як рута-м’ята.

Тож на цілий на білий світ

Ти

духмяністю розіллята.

Любіть красу своєї мови,

Звучання слів, правопис слів:

Це квітка ніжна і чудова

Коханих батьківських степів.

Д. Білоус

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Фронтальне опитування

– Назвіть значущі частини слова.

– Які слова називаються змінними, а які незмінними?

– Що таке спільнокореневі слова?

– Що таке закінчення?

– Дайте визначення суфіксу і префіксу.

Практична робота

> Намалюйте, як на письмі позначають частини слова, корінь – префікс – суфікс – закінчення

Робота в парах

> Виділіть суфікси в наведених словах, поясніть їхній вплив на значення слів.

Матусенька, мамочка, матінка, матусечка, матуся, матіночка.

Татусь, татко, татуньо, татунь.

Дівчина, дівчинка, дівчатко, дівчатонько, дівчинонька.

> Доберіть до пропонованих слів споріднені слова і розберіть їх за будовою.

Сад, квітка, мова, казка, ліс.

> Запишіть схеми слів.

Зразок: напишу –

Пришкільний, подорожник, пам’ятний, лісок, молодець, тихо, листки, садівник, радісно, підземний, переписує, розмовляє.

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з текстом

> Яка основна думка тексту? Чи подобається хлопчику його майбутня професія? Доведіть словами з тексту. Розберіть за будовою виділені слова в тексті.

МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ – ІНЖЕНЕР

На світі існує багато цікавих професій, що потребують розумового навантаження. І я обираю одну з таких. Я хочу стати в майбутньому інженером.

Заводи, фабрики, залізниця, майстерні, невеликі приватні фірми гостро потребують людей інженерних професій. Адже там, де є техніка, потрібні інженери, щоб працювати з нею. Інженери-конструктори, інженери-технологи, інженери-механіки та інші. А техніка зараз усюди, в усіх сферах життя!

Без інженерів не будуються нові мости та житлові будинки. Без них на наших заводах не можна випустити бодай холодильника чи пилососа. А що казати про випуск автомашин, автокранів, екскаваторів тощо. Інженери потрібні в металургійній промисловості, де плавлять новий метал. Вирощувати хліб також не вийде без людей цієї професії, хіба що вручну. В полі працюють трактори, комбайни, сівалки. А процес створення цих машин забезпечують знов-таки інженери.

Нехай професія інженера сьогодні не дуже модна, але це навіть добре. Тим більше цінуються кваліфіковані спеціалісти. Гарний інженер стежить за новинками техніки, читає спеціальну літературу, знає іноземні мови.

Я вірю, що разом зі своїми колегами-інженерами буду в майбутньому вести промисловість країни й українську економіку до прогресу та успіху!

Фізкультхвилинка

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Гра “Хто швидше?”

> Розберіть слова за будовою:

Одягатися, зимують, біленький, поні, кенгуру, пюре, писати, чекати.

> Доберіть споріднені слова до запропонованих нижче:

Зима… (прикметник). Весна… (іменник). Дитина… (прикметник). Радість… (дієслово). Україна… (прикметник).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Вправа “Мікрофон”

– Яка роль морфем у мові?

– На які види поділяються морфеми?

– У якій частині слова знаходяться префікси і суфікси?

– Що виражає кожна зі значущих частин?

– 3 яких частин складається основа слова?

– Чим відрізняються форми слова від спільнокореневих слів?

Психологічний портрет настрою

– Чи відчуваєте ви насолоду від приходу весни?

– Як ви почуваєтеся зараз?

– Покажіть мені свій настрій.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Виконайте вправу за підручником.

> Напишіть твір-мініатюру “Моя майбутня професія”, де б використовували слова з вивченої теми.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання - Плани-конспекти уроків по українській мові