ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ

Розділ 2 ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ВИШИВКОЮ

§5. ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ

1. Значення знаків і символів в українській вишивці.

2. Види знаків-символів в українській вишивці.

Значення знаків і символів в українській вишивці

Виникнення і поширення вишивки губиться в глибині тисячоліть. У давні часи люди зображували на скелях знаки сонця, вважаючи його головним джерелом життя (мал. 97). Вони вірили, що якщо сонце зійде завтра, то буде життя. Зображення знаків-символів води та землі давало надію на родючість. Знаки вогню були

знаками небезпеки, від якої необхідно було захищатися.

Це були перші спроби вплинути та захистити своє життя за допомогою символів. З часом, коли люди навчились оздоблювати речі вишивкою, значення зображених на полотні символів набуло нового звучання. Використовуючи знаки-символи у вишивках на одязі та рушниках, люди вважали, що можуть вплинути на навколишній світ та своє життя. Сукупність точок та ліній, які створюють окремі символи, порядок їх розташування, найчастіше набували оберегового, захисного значення.

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ

Мал. 97. Знаки-символи в наскельних малюнках

Будь-які візерунки для

вишивання створювались з використанням знаків-символів, які зображували явища природи та божества, пов’язані з ними. Знаки-символи ще називають мотивами-символами. З розвитком суспільства їх значення змінювалось, але завжди люди вірили, що ці символи охороняють їх від лиха, приносять щастя. За зовнішнім виглядом мотиви-символи, які зустрічаються на вишитих виробах, бувають: геометричні, рослинні, зооморфні (зображення тварин) й антропоморфні (зображення людини).

Види знаків-символів в українській вишивці

Сьогодні дослідники нараховують десятки символів. Перші з них мали геометричну форму. Найпоширеніші серед них такі:

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ – символи Сонця. У християнстві прямий хрест – це святий знак, яким церква все починає, благословляє і освячує:

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ– пряма горизонтальна лінія, смуга означає землю. Горизонталь поділяє простір навпіл;

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ – горизонтальна хвиляста лінія – вода;

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ– вертикальні хвилясті лінії, які зображують дощ;

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ – трикутники символізують гори;

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ – ромб та квадрат зображують Землю, вважаються знаками благополуччя, матеріального достатку;

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ – ромб перехрещений – символ родючості, плодючості; засіяне поле;

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ – косий хрест – уособлення жіночого начала;

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ – подвійний хрест, або восьмипроменева зірка – символ об’єднання двох начал: чоловічого та жіночого;

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ – ладинець – походить від символу сонця та подвійного хреста і символізує любов, гармонію і щастя в сім’ї;

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ – зоря – символізує кругообіг у світі, зміну пір року;

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ – рижик – символ працелюбності.

Приклади використання символів косого, прямого та подвійного хреста в орнаментах вишивок подано на малюнку 98.

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ

Мал. 98. Узори з використанням геометричних символів

У багатьох сучасних вишивках використовують зображення рослин, які для українців мають так само символічне значення. Здавна люди помічали особливі властивості деяких рослин і так само надавали їх зображенню символічне та оберегове значення.

Найхарактерніші для України є такі рослинні мотиви-символи: барвінок, калина, лілія та ін. Барвінок – символ радісної життєвої сили, вічності буття, провісник весни (мал. 99).

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ

Мал. 99. Зображення барвінку на вишитих виробах

Ще один символ України – “калина” здавна вважається символом українського роду. Крім цього, він символізує жіночу красу, береже неперервність життя і роду українців (мал. 100).

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ

Мал. 100. Зображення калини в орнаменті

Лілея (мал. 101) є символом повнокровного земного життя, його чистоти та досконалості.

Найбільш поширеним символом в усіх регіонах України було Дерево життя (мал. 102) або Світове дерево, композиція якого складається з трьох частин: коріння, стовбуру та крони.

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ

Мал. 101. Зображення лілеї в орнаменті

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ

Мал. 102. Дерево життя на рушниках

Коріння – символізує світ предків, який захищає рід. Саме коріння відображає життя пращурів, без яких не існувало б нас. Коріння розвивається в могутній стовбур (вісь Всесвіту), спрямований угору, що символізує земний світ. Квітки на дереві – сьогоденне людське життя, а бруньки – зародки, які продовжать рід. Верхня частина – крона – є символом небесної сили, до якої часто зверталися люди.

У вишивці поширені не тільки геометричні та рослинні символи, а й антропоморфні (зображення людини). Важливим завжди був символ – жіноча фігура (мал. 103). Найчастіше цей знак має вигляд людини з піднятими догори руками і символізує богиню Землі, Матір усього живого.

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ

Мал. 103. Жіноча фігура в орнаменті

До мотивів-символів тваринного світу (зооморфних) відносять, наприклад, такі: вуж, ластівка, сова, кінь, заєць, орел, півень та ін. Орел (мал.104) – уособлення мудрості, символ Творця.

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ

Мал. 104. Символ орла

Півень (мал. 105) – провісник світла й нового дня, від якого тікають темрява та зло – символ стихії вогню.

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ

Мал. 105. Зображення півня на вишивці

Вивчення особливостей народної вишивки дає можливість відчути глибину та силу її невичерпного джерела, допомагає знайти правильний напрям при створенні власних робіт.

1. Які геометричні знаки-символи ти знаєш?

2. Які знаки-символи, крім геометричних, використовують у вишивці?

3. Що символізує калина у вишивці?

4. Яку спільну назву мають символи, зображені на малюнку (див. с.70)?

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ

Роздивіться на поданому нижче малюнку подібні символи. Оберіть для них назви: волові очі, млин, восьмиріжка, зірка, гребінці, яблучко. Обговоріть та поясніть ваш вибір.

ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ

1. Спробуй разом з дорослими відшукати старовинні вишиті вироби, які, можливо, зберігаються у вашій родині, або скористайтеся пошуком в Інтернеті. Уважно роздивись їх символіку, коротко опиши досліджені орнаменти та вкажи значення знаків-символів, скориставшись інформацією, поданою у параграфі.

2. У літературних джерелах відшукай та запиши у зошит коротенькі вірші або рядки з пісень, у яких розкривається значення знаків-символів народної вишивки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗНАКИ І СИМВОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВЦІ - Праця