ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ЧАСТИНИ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ПОВТОРИТИ ПРАВИЛО ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ЧАСТИНИ; ФОРМУВАТИ НАВИЧКИ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ ТА ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ РАЦІОНАЛЬНИМ СПОСОБОМ; ВИКОРИСТОВУВАТИ НАБУТІ ЗНАННЯ В НОВИХ СИТУАЦІЯХ

I. Перевірка домашнього завдання

Фронтально перевірити план і вибір дій у розв’язуванні задачі 69 та значення виразів вправи 70.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

Картка

1) Обчислити: 486 : 6; 321 – 2.

2) Задача. У двох бідонах було 84 л олії. Продали п’ятьом покупцям по 12 л олії кожному. Скільки літрів олії залишилося в бідонах?

2. Усні обчислення.

Гра “Кращий обчислювач”. Завдання заздалегідь записано на дошці:

1) Скільки годин: у 1/2 доби; у 3 добах; у 180 хв?

2) 36 – 4 – 0; 37 : 8; 4 : 9; 600 : 2; 74 : 4; (87 + 48) : 1; (96 – 39) – 0.

3) Задача. У двох кошиках 145 горіхів. У першому кошику 60 горіхів. На скільки горіхів більше у другому кошику?

За першу правильну відповідь та пояснення кожного завдання учням дають фішки. Хто назбирає більше фішок, той – кращий обчислювач.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель може повідомити, що на уроці повторять, як можна знайти число за значенням його частини, письмово ділитимуть трицифрові числа та відшукуватимуть найбільш раціональні способи розв’язування задач.

IV. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Задача 71. Прочитати задачу та її розв’язання. Чому помножили 22 на 5? Результат перевірити вимірюванням.

2. Самостійне розв’язування задачі 72.

3. Практична робота за вправою 73. Порівняти задачі 71-73 та зробити висновок: щоб знайти число за значенням його частини, потрібно помножити значення його частини на кількість частин.

4. Самостійне розв’язування задачі 74.

5. Ознайомлення з новим випадком ділення трицифрових чисел, коли в частці є нуль, за вправою 75. Один учень на дошці виконує ділення. Наголосити, чому в частці одержали нуль десятків.

6. Самостійне виконання вправи 76 з наступною взаємоперевіркою.

7. Розв’язування задачі 77. Вивчити задачу за запитаннями. Проаналізувати від числових даних, скласти план розв’язування. Розв’язання записати, коментуючи з місця. Чи зміниться план розв’язування і вибір дій у розв’язанні, якщо фасували не по 2 кг, а по 3 кг у пакет? Більше чи менше треба було б пакетів?

8. Задача 78. Самостійно опрацювати. Розв’язання записати виразом. Перевіряючи, розглянути два способи розв’язання: І спосіб – 150 – 4 : 2 = 300 (б.); II спосіб – 150 : 2 – 4 = 300 (б.). Вибрати найбільш раціональний спосіб розв’язання, пояснити вибір.

9. Задача 79. Пояснити, чому потрібно 3 помножити на 30.

10. Додаткові диференційовані завдання.

1) 3адача. Після риболовлі хлопчик сказав, що він упіймав 8 карасів, а це становить половину від половини всіх упійманих рибин. Скільки всього рибин упіймав хлопчик?

2) Записати число 35 п’ятьма трійками і знаками дій.

3) Знайти периметр трикутника, одна сторона якого дорівнює 12 м. Її довжина у 2 рази більша від другої сторони і дорівнює третій.

V. Підсумок уроку

Повторили знаходження числа за значенням його частини, розв’язували задачі, виконували ділення трицифрових чисел, коли в частці є нуль. Знайди число, 1/5 якого дорівнює 16. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ЧАСТИНИ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ - Плани-конспекти уроків по математиці