Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними (№№ 421-430)

Тема. Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними (№№ 421-430).

Мета. Закріплювати вміння учнів виконувати дії додавання і віднімання над багатоцифровими числами; навчати узагальнених прийомів розв’язування задач.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Пояснити прийоми порівняння виразів завдання № 419.

240 + 80 < 300 + 80

– Перший

доданок у другому виразі більший, ніж у першому виразі, отже, і друга сума буде більшою, ніж перша.

350 – 70 < 350 - 40: 350 + 70 > 350 + 40.

Б) Розказати план розв’язування задачі № 420. Зачитати відповідь.

(У другому овочесховищ і стало на 127 ц капусти більше, ніж у першому).

2. Завдання для опитування.

А) Обчислити і зробити перевірку.

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними (№№ 421 430)

Б) Виконати дії.

6597 + 10707 + 183 (= 17487)

5340 + 19945 + 20735 (= 46020)

3. Картки для опитування.

№ 1

1) Розв’яжи задачу.

В магазині було 760 м тканини. За тиждень продали 380 м, а до кінця тижня в магазин привезли ще 450 м. Скільки метрів тканини стало в магазині

до кінця тижня?

2) Встав пропущені числа.

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними (№№ 421 430)

(Розв’язання:

1) 760 – 380 + 450 = 830 (м);

2) 7 м = 70 дм; 8 м – 8000 мм;

4 м 5 дм = 450 см; 3 км 006 м = 3006 м.)

№ 2

1) Розв’яжи задачу.

У трьох селах живе 8455 мешканців. Скільки мешканців живе у кожному селі окремо, якщо в першому й третьому селах – 5092 мешканці, а в другому і третьому – 3700?

2) Порівняй.

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними (№№ 421 430)

(Розв’язання задачі:

1) 8455 – 5092 = 3363 (м.) – у другому селі;

2) 3700 – 3363 = 337 (м.) – у третьому селі;

3) 5092 – 337 = 4755 (м.) – у першому селі).

4. Усні обчислення.

А) Вправа № 421.

Б) Гра “Хто швидше?”

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними (№№ 421 430)

Представник першої команди обчислює суми по рядках, а другої – по стовпчиках. Відповіді записують у вільних клітинках. Команди перевіряють обчислення “суперника”.

II. Повторення та узагальнення матеріалу.

1. Перетворення іменованих чисел.

Виконання завдання № 422 (самостійно).

(5600 м; 2080 м; 10 м; 400 см; 820 см; 1005 см; 30 см.)

2. Завдання № 423 виконують за варіантами.

Варіант 1 – вирази, записані у верхньому рядку;

Варіант 2 – вирази, записані у нижньому рядку.

Попередньо з’ясовують порядок виконання дій.

(Результати обчислень. В – 1: 8993; 4237; В – 2: 70055; 14522.)

Фізкультхвилинка.

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

А) Задача № 424.

– Розгляньте розв’язання задачі з буквеними даними. Поясніть його.

Б) Задача № 425.

– Прочитайте задачу.

– Запишемо задачу скорочено.

С – перше число; с – d – друге число; с + с – d – сума чисел.

– Обчисліть значення виразу, якщо с = 224, d = 4. (224 + 224 – 4 = 1120.)

В) Складіть і розв’яжіть подібну задачу.

Г) Розв’язування задачі № 427 (самостійно).

(Відповідь: маса качки 1400 г; маса індика 3 кг; маса півня 2 кг.)

2. Розв’язування нерівностей (№ 428).

60 : k > 4 50 – k < 25 17 + k > 40

K = 1; 5 k = 30 k = 30

3. Самостійна робота.

Виконання завдань із “Карток для поточного контролю знань”.

Варіант 1 – № 59 (с. 34);

Варіант 2 – № 60 (с. 34).

IV. Підсумок уроку.

– Знайдіть значення виразу а + а : 5, якщо а = 1000.

V. Домашнє завдання.

№№ 429, 430 (с. 69).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними (№№ 421-430) - Плани-конспекти уроків по математиці