Зниження ціни

Зниження ціни – грошова сума (частина ціни товару), на яку продавець зменшує ціну покупцеві для розширення ринку збуту, збільшення обсягів продажу, освоєння нових ринків тощо з метою зростання маси прибутку. Здійснюється з урахуванням попиту та пропозиції на ринку, умов контракту. Розрізняють З. ц.: 1) бонусне – надається оптовим покупцям, переважно постійним клієнтам, у разі купівлі ними за певний час певної кількості товару; 2) дилерське (маклерське, брокерське) – надається оптовим і роздрібним продавцям, агентам і посередникам. Завдяки

цьому покриваються витрати дилерів (маклерів, брокерів) і забезпечується їх певний прибуток; 3) експортне – застосовується у випадку суттєвого коливання курсу національної валюти, коли продавець (експортер) зацікавлений в оплаті товару валютою країни – імпортера; 4) за кількість закупленого товару – З. ц. для покупця більшої кількості товару (в роздрібній торгівлі) або за більший розмір оптової партії (в оптовій торгівлі); 5) за оплату готівкою – З. ц. в разі оплати готівкою. Як і З. ц. за завчасну оплату, здійснюється в межах угоди на умовах “сконто”; 6) за умови експлуатації продукції – З. ц. через неспроможність
продавця здійснювати технічне післяпродажне обслуговування, якщо він зобов’язаний це робити за гарантією; 7) сезонне: а) З. ц. для покупців, які здійснюють несезонну закупівлю товарів і послуг; б) З. ц. продукції, яка має сезонний характер; 8) складне – здійснюється два і більше разів залежно від ситуації з продажем товару (попиту на нього); 9) спеціальне – надається покупцям, у яких продавець з певних причин особливо зацікавлений.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зниження ціни - Економічний словник