Зняття судимості з осіб, які були засуджені до позбавлення волі, до закінчення строків погашення її

Зняття судимості з осіб, які були засуджені до позбавлення волі, до закінчення строків погашення її – зняття судимості судом за клопотанням громадських організацій або трудового колективу, якщо засуджений після відбуття ним покарання зразковою поведінкою і чесним ставленням до праці довів своє виправлення. А за загальним правилом судимість погашається, тобто визнаються такими, що не мають судимості, особи, засуджені до позбавлення волі на строк: 1) не більше 3 років; 2) понад 3 роки, але не більше 6 років; 3) понад 6 років, але не більше 10 років;

4) понад 10 років і особливо небезпечні рецидивісти, якщо вони відповідно протягом: а) 3 років, б) 5 років, в) 8 років, г) 8 років від дня відбування покарання (основного і додаткового) не скоять нового злочину, а щодо зазначених у п. “г” судом буде встановлено, що засуджений ви правився і немає потреби вважати його таким, що має судимість (ст. 55 КК). Клопотання осіб, які відбули покарання, про погашення судимості та громадських організацій чи трудового колективу про дострокове З. с. розглядається суддею районного (міського) суду за місцем проживання осіб, щодо яких порушені клопотання, з їх участю, а про дострокове З. с.- з участю
ще й представника організації або колективу, а також прокурора. Постанова судді оголошується в судовому засіданні, копія її видається особі, щодо якої вирішено питання про погашення або про дострокове 3. с. Постанова судді є остаточною і оскарженню не підлягає. У разі відмови судді у погашенні чи достроковому З. с. повторне клопотання може бути порушено не раніш як через рік від дня відмови (ст. 414 КПК).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зняття судимості з осіб, які були засуджені до позбавлення волі, до закінчення строків погашення її - Довідник з правознавства