Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті

Географія
Загальна географія

Земля на плані та карті

Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті

Усі нерівності земної поверхні називають Рельєфом. Щоб зобразити його на плані чи карті, необхідно виміряти висоту окремих ділянок земної поверхні. Для цього використовують нівелір. За його допомогою визначають, на скільки метрів вершина горба вища за його підошву. Цей процес називають нівелюванням.
Відстань по вертикалі від будь-якої точки на поверхні Землі до середнього рівня поверхні океану називають абсолютною

висотоЮ. Абсолютна висота точки, яка лежить вище рівня океану, вважається додатною, а точка, яка лежить нижче,- від’ємною.
Відносна висота – відстань по вертикалі від будь-якої точки на поверхні Землі до певного довільного рівня, що приймається за нуль. Відносну висоту можна також визначати як перевищення однієї точки над іншою.
На плані та карті позначають абсолютну висоту.

Зображення нерівностей земної поверхні

Нерівності земної поверхні (рельєф) зображуються на плані або карті горизонталями.
Горизонталі – це лінії на земній поверхні, усі точки яких лежать на однаковій висоті над рівнем

океану. Горизонталі проводяться через рівне число метрів по вертикалі. У поясненні до плану завжди показують відстань між горизонталями по прямовисній лінії, обрану для даного плану. Зображення рельєфу горизонталями дає змогу розв’язувати за допомогою карти багато різних завдань, які виникають під час вивчення країни або проектування різних інженерних споруд. Щоб розрізнити схил чи западину на плані місцевості, на горизонталях проводять бергштрихи – короткі лінії, що вказують вільним кінцем напрям схилу (рис. 8).
Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті
Рис. 8. Пагорб

Шкала висот і глибин

На дрібномасштабних картах для позначення висоти місцевості та глибин водойм використовується спеціальна кольорова шкала: ділянки місцевості з певними висотами зафарбовують різними кольорами. Наприклад, якщо місцевість має абсолютну висоту від 0 до 200 м, її зафарбовують зеленим кольором, якщо від 200 до 500 м – жовтим. Чим більшою є висота місцевості, тим густішим є коричневе забарвлення на карті. Глибші частини водойм позначають більш інтенсивним синім кольором.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті - Довідник з географії