Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті

РОЗДІЛ 2 ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема 1. Способи зображення Землі

§ 17. Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті

Пригадайте

Як ви зображували нерівності поверхні на своїх дитячих малюнках?

Лінії рівних висот. Зовсім плоскі ділянки земної поверхні трапляються дуже рідко. Земна поверхня здебільшого нерівна і складається з опуклих й увігнутих ділянок, різноманітних за формою і розмірами. Щоб зобразити їх на карті, користуються багатьма способами. Найпоширеніший з них – спосіб горизонталей. Горизонталі –

це лінії, які з’єднують на карті точки з однаковою абсолютною висотою, тобто висотою над рівнем моря (мал. 47). Уздовж горизонталі абсолютна висота місцевості залишається незмінною. Горизонталі на карті проводять через певні проміжки по висоті, наприклад через 5, 10 або 20 м.

Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті

Мал. 47. Зображення рельефу горизонталями

Спосіб горизонталей дає можливість легко визначити в будь-якій точці карти абсолютну чи відносну висоту місцевості. За картою з горизонталями можна визначити також похил поверхні, отримати загальне уявлення про форми рельєфу та про чинники, Що зумовлюють їх утворення.

Зображення

рельєфу доповнюють числовими позначками характерних точок місцевості – абсолютних висот і глибин, а також підписами горизонталей. При цьому цифри спрямовані у бік підвищення схилу. Крутизну визначають за ступенем зближення горизонталей. Чим ближче одна до одної вони розташовані, тим крутіший схил. Максимально можлива крутизна, зображена горизонталями, дорівнює близько 40°.

Практичне завдання

Уважно розгляньте топографічну карту в атласі й знайдіть на ній горизонталі. Визначте абсолютну висоту місцевості. Чи можна за однією горизонталлю дізнатися про особливості рельєфу? Через скільки метрів проведені горизонталі на карті?

Висоти і глибини в кольорах. На картах з масштабами 1 : 500 000 і 1 : 1 000 000 для зображення нерівностей земної поверхні застосовують спосіб пошарового зафарбовування. Він полягає у фарбуванні глибинних і висотних шарів відповідно до шкали: від темно-синього до блакитного, від темно-зеленого до світло-зеленого і далі від світло-коричневого до темно-коричневого за принципом, чим глибше і чим вище, тим темніший колір. Шкала глибин і висот є на кожній карті.

На туристичних картах для відтінення схилів застосовують фарбу сіро-коричневого тону. Такий спосіб зображення поверхні дає змогу визначити й абсолютну висоту місцевості.

На топографічних картах з масштабом 1 : 10 000 – 1 : 200 000 нерівності земної поверхні (яри, скелі, осипи, обриви тощо) позначають також окремими позамасштабними умовними знаками.

Практичне завдання

Користуючись наведеною на карті шкалою глибин і висот, визначте за фізичною картою півкуль, які з материків і океанів Землі відповідно найвищі і найглибші. Знайдіть позначки найвищих ділянок суходолу та найглибших ділянок океанів.

ПІДСУМКИ

– Горизонталь – це лінія, яка з’єднує на карті точки з однаковою абсолютною висотою.

– Рельєф на картах зображують різними способами: за допомогою горизонталей, пошаровим забарвленням, числовими відмітками та позамасштабними умовними знаками.

– На дрібномасштабних картах висоту і глибину позначають за допомогою пошарового забарвлення.

Запитання і завдання для самоперевірки

За допомогою горизонталей накресліть піраміду заввишки 60 м, в основі якої лежить квадрат з довжиною сторони 40 м. Горизонталі проводьте через 10 м (масштаб 1 : 2000).

За фізичною картою півкуль визначте спосіб зображення рельєфу суходолу і дна океану.

Де і для чого застосовують горизонталі?

Що таке горизонталь?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті - Географія