Зображення орбіталей

БУДОВА АТОМА

6 . Хвильова модель

6.2 . Зображення орбіталей

Щоб наочно показати конфігурацію електронів атома, Л. Паулі запропонував зображувати його орбіталі у вигляді електронних комірок. Електрони в них зображають вертикальними стрілками. Для розпізнавання спінового квантового числа стрілки направлені у протилежних напрямах.

Запам’ятайте: два електрони з протилежним спіном, які знаходяться на одній і тій самій орбіталі, називають спареними електронами.

Щоб показати, скільки електронів знаходиться на орбіталях, пишуть головне квантове число, потім вид орбіталі та число електронів (на верхньому індексі).

Зображення орбіталей

Приклад. Конфігурація електронів атома Хлору

Зображення орбіталей


Зображення орбіталей - Довідник з хімії