Зона Лісостепу України

Географія
Фізична географія України

Природні комплекси і фізико-географічне районування

Зона Лісостепу України

Лісостепова зона простягається в центрі України від Передкарпаття до Середньоруської височини. Південна межа проходить лінією Ананьїв – Знам’янка – Олександрія – Світловодськ – Красноград – Ізюм. На лісостепову зону припадає третина території України.
Рельєф території різноманітний. На Правобережжі розташовані Волинсько-Подільська та Придніпровська височини. Їм притаманні плоска та хвилясто-горбиста

поверхні (плато), по берегах річок плато сильно розчленоване балками та ярами.
Клімат Лісостепу помірно теплий, з достатнім і постійним зволоженням на заході та нестійким – на сході. Кліматичні умови змінюються в меридіональному й широтному напрямках. Січневі температури із заходу на схід змінюються від -5 до -8 °С, липневі – від +18 до +22 °С. Кількість опадів зменшується із заходу на схід від 500-750 до 450 мм.
Лісостепову зону перетинають річки басейнів Південного і Західного Бугу, Дністра, Дніпра, Сіверського Дінця. Густота річкової мережі зменшується із заходу на схід.
Світло-сірі, сірі й темно-сірі
лісові грунти займають великі площі на Правобережжі, на Лівобережжі переважають опідзолені чорноземи.
У Лісостепу переважають дубові ліси (діброви). Видовий склад лісів частково змінюється із заходу на схід: на крайньому заході – бук, на Придніпровській височині – граб, клен, явір, на Лівобережжі – дуб, клен гостролистий, липа. Підлісок складається з ліщини, барбарису, бруслини, глоду.
Характерним є поєднання тваринного світу Полісся і Степу. У лісах живуть дикі свині, борсуки, лосі, козулі, куниці, вовки, білки. Характерні для Лісостепу також зайці-русаки, лисиці; із птахів – сірі куріпки, перепели. Майже скрізь живуть ховрашки, хом’яки, миші. У долинах Дніпра і Дністра поширені деякі види куликів, пастушкових, а також диких качок. Зустрічаються видри, бобри, акліматизовано ондатр.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зона Лісостепу України - Довідник з географії