ЗОНА ЛІСОСТЕПУ

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

ТЕМА 4. ЗОНА ЛІСОСТЕПУ

УРОК 36. ЗОНА ЛІСОСТЕПУ

Тема. Географічне положення, межі, розміри зони лісостепу. Характерні ознаки природних комплексів та ресурсів. Несприятливі природні процеси. Поділ на природні країни. Природоохоронні території.

Навчальна мета: сформувати знання про географічне положення зони лісостепу; удосконалювати навички давати комплексну характеристику зони; акцентувати увагу на формуванні вмінь визначати різноманітність природних ландшафтів зони

та їх перетворень; удосконалювати навички роботи з різними тематичними картами.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карта фізико-географічного районування, карти України: фізична, кліматична, грунтів, рослинності.

Опорні та базові поняття: фізико-географічна зона, фізико-географічний край, фізико-географічна область, природні компоненти, змінені природні ландшафти, антропогенні ландшафти, природоохоронні території.

Географічна номенклатура: селища – Велика Михайлівка, Ширяєве, Онуфріївка, Нові Санжари; міста – Первомайськ, Новоукраїнка, Кіровоград, Знам’янка, Кобеляки, Красноград,

Балаклія; фізико-географічні краї та області зони; раніше вивчені об’єкти рельєфу, гідрографії, адміністративні області.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

1. На фізичній карті покажіть межі зони мішаних та широколистих лісів.

2. Назвіть та покажіть на карті фізико-географічні області Українського Полісся. В якому напрямку відбувається їх зміна? Чому?

3. За картами атласа охарактеризуйте одну природну область зони.

4. Охарактеризуйте природні ресурси Полісся та запропонуйте шляхи їх раціонального використання.

III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– В якому напрямку посилюється континентальність клімату України?

– Які рельєфоутворюючі зовнішні процеси притаманні височинам?

– Назвіть найпоширеніші типи грунтів центральної частини України.

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Лісостепова зона, як і степова, що буде вивчатися наступного разу, є максимально освоєною в Україні. Її територія – основа для виробництва основних сільськогосподарських продуктів, надра активно розробляються, створюється безліч антропогенних ландшафтів. Все це призводить до значних змін природи. Відмовитись від господарської діяльності людина, звичайно, не може, але жити, тільки беручи від природи, вже неможливо. Треба розуміти ПТК, щоб використовувати його грамотно й намагатися максимально відновити.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Географічне положення

S = понад 200 тис км2, 34 % території України; простягається з південного заходу від Передкарпаття на північний схід на 1100 км; південна межа проходить по лінії Велика Михайлівка, Ширяєве, Первомайськ, Новоукраїнка, Кіровоград, Знам’янка, Онуфріївка, Кобеляки, Нові Санжари, Красноград, Балаклія, р. Оскіл.

2. Особливості природи

– Височини (переважають) чергуються з низовинами, сильно розчленовані.

– Помірно континентальний клімат з посиленням континентальності на схід – південний схід; умови зволоження змінюються аналогічно від надлишкового до дефіцитного (К = 1,3-0,6).

– Пересічна густота річкової мережі 0,15 – 0,24 км/км2; заболоченість – 1,6 %; розташовані два найбільших артезіанських басейни.

– Грунтовий покрив різноманітний, представлений різновидами сірих лісових грунтів та чорноземів, у річкових долинах – лучні, дернові, болотні.

– Природна рослинність збереглась мало, представлена ділянками остепнених луків і степів, дубовими, дубово-грабовими масивами, дубово-кленово-липовими лісами, лісистість складає 12 %.

– Значні коливання висот зумовлюють вертикальну відмінність ландшафтів на фоні зональних змін лісових степовими. До 80 % ландшафтів змінені на сільськогосподарські.

3. Фізико-географічні одиниці

Із заходу на схід – 4 природних краї, що поділяються із заходу на схід, та з півночі на південь на 18 областей (за іншими даними – 19).

4. Проблеми зони

За сприяння людини активізуються природні процеси яроутворення, площинне змивання грунтів, їх розвіювання, зсуви, просадкові процеси, посухи, соленакопичення, в районі штучних водойм – підтоплення, заболочування.

5. Природоохоронні заходи, природоохоронні території

VI. Закріплення вивченого матеріалу

– Поясніть особливості формування лісових комплексів у межах зони.

– Опишіть зовнішній вигляд сучасних ландшафтів – 75 % території зони.

– Дайте оцінку сучасного стану природного рослинного й тваринного світу лісостепу.

VII. Підсумки уроку

VIІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. На контурній карті позначити межі фізико-географічних країв та областей лісостепової зони.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗОНА ЛІСОСТЕПУ - Плани-конспекти уроків по географії