Зональні й азональні природні комплекси. Екологічні проблеми

ІІ СЕМЕСТР

РОЗДІЛ І ІІ

Географічна оболонка та її складові

Тема 5. Географічна оболонка

Урок 58. Зональні й азональні природні комплекси. Екологічні проблеми

Мета: систематизувати знання учнів про закономірності географічної оболонки; сформувати в учнів уміння працювати з картами природних зон; навчити давати характеристики зональним і азональним природним комплексам; показати зміни в природі внаслідок господарської діяльності людей; виховувати любов до природи, бережне ставлення до навколишнього середовища.

Тип

уроку: комбінований.

Обладнання: карта природних зон, підручники, атласи.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

Завдання. Накреслити схему взаємодії природних компонентів у природному комплексі.

Бесіда

– Що таке природний комплекс?

– Навести приклади природних комплексів.

– Назвати найбільший природний комплекс Землі.

– Які частини геосфери охоплює географічна оболонка?

– Назвати закономірності географічної оболонки. Охарактеризувати одну із закономірностей.

– Яку географічну закономірність описав Чарльз Дарвін,

коли сказав, що морський флот Англії тримається на старих дівах, маючи на увазі географічний ланцюжок? Старі діви люблять кішок – кішки ловлять мишей – миші не розорюють гнізд джмелів – тільки джмелі опилюють конюшину – конюшина є найкращою пашею для тварин – завжди свіжий біфштекс на флоті – ситі і здорові матроси – основа могутнього флоту країни.

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

На сьогоднішньому уроці ми познайомимось з тим, як формуються і розміщуються природні комплекси.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Бесіда

– Що таке зональність?

– Чому грунти, рослинний і тваринний світ змінюються від екватора до полюсів?

Природні комплекси можуть бути зональними й азональними.

Головний закон географії – закон широтної зональності. Він свідчить про закономірну зміну природних комплексів від екватора до полюсів. Зональність пояснює існування географічних поясів. Географічні пояси – це найбільші зональні природні комплекси, що закономірно змінюються від екватора до полюсів. Їх назви збігаються з назвами кліматичних поясів.

Робота з картами

– За картою атласу назвіть географічні пояси.

– Чому назви географічних поясів збігаються з назвами кліматичних поясів?

– Чому в деяких місцях межі географічних і кліматичних поясів не співпадають?

Робота зі словником. У складі географічних поясів розрізняють великі частини з подібними кліматичними умовами, рослинним і тваринним світом, які називаються природними зонами.

– За допомогою атласа назвіть природні зони кожного поясу.

– Що покладено в основу виділення природних зон?

Кожна зона характеризується певним типом клімату, грунтово-рослинним покривом та тваринним світом. Рослинність є найбільш виразним компонентом, що вказує на зміну природних умов. На рівнинах у розподілі природних зон переважає широтна зональність.

Робота з картою

– За картою атласу з’ясувати, яка природна зона займає найбільшу площу.

– Вияснити, які природні зони залягають суцільною смугою, а які розміщуються тільки на окраїнах материків.

– Чому деякі природні зони не мають широтного простягання?

– Чому природні зони змінюються від екватора до полюсів?

Завдання. За атласом і підручником скласти таблицю “Природні зони світу”.

Природна зона

Географічне положення

Клімат

Грунти

Рослини

Тваринний світ

Арктичні пустелі

Тундра і лісотундра

Тайга

Мішані ліси

Широколисті ліси

Лісостеп

Степ

Напівпустелі і пустелі

Савани

Екваторіальні ліси

Проблемні питання

– Материки й океан входять до складу географічної оболонки як дрібні природні комплекси, але вони виділяються як азональні природні комплекси. Як ви думаєте, чому?

– У горах природні зони змінюються з висотою. Чому?

– Уперше закон висотної поясності було сформулювано О. Гумбольдтом на прикладі Анд.

У природному комплексі всі компоненти перебувають у тісному взаємозв’язку. Зміна одного компонента приводить до зміни всього комплексу.

Проблемні питання

– Що буде з природним комплексом боліт, якщо висушити це болото?

– Що буде з лісом, якщо вирубати в ньому дерева?

Так виникають екологічні проблеми, які пов’язані з порушенням зв’язків у середовищі існування всього живого. До таких проблем відносять: танення льодовиків, висихання Амазонки, повені на річках Карпат, висихання Аралу.

V. Закріплення нових знань, умінь, навичок

Знайти на карті природні зони, поширені на Україні. Назвати їх. Чому степи в Україні майже всі розорані?

Бесіда

– Чому ліси називають “легенями нашої планети”?

– Які райони суходолу є постачальниками кисню? Наведіть приклади зміни людиною складу атмосфери.

– Наведіть приклади, як ліс захищає гори від руйнування.

– Чому тварини пустель ведуть нічний спосіб життя?

– Чому в тундрі багато боліт і озер?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зональні й азональні природні комплекси. Екологічні проблеми - Плани-конспекти уроків по географії