Зразок розбору числівника – Числівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Числівник

Зразок розбору числівника

Один у другого питає:

Нащо нас мати привела?

Т. Шевченко

1. Один – числівник, відповідає на питання Скільки?, означає кількість предметів.

2. Початкова форма – оДин.

3. Кількісний, означає ціле число.

4. Простий, чоловічий рід, однина, називний відмінок.

5. У реченні виступає підметом.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення числівнику як частині мови.

2. Перелічіть розряди числівників за значенням.

3. Які

числівники називаються кількісними? На які групи поділяються кількісні числівники?

4. Які числівники називаються порядковими?

5. Які є числівники за складом?

6. Яку роль виконують числівники в реченні?

7. Які числівники називаються простими?

8. Які числівники називаються складними?

9. Які числівники називаються складеними?

10. Розкажіть про вживання числівників з іменниками. Наведіть приклади.

11. Які особливості відмінювання числівників – назв десятків?

12. Які особливості відмінювання числівників – назв сотень?

13. Як відмінюються порядкові числівники?

14.Які особливості відмінювання дробових числівників?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зразок розбору числівника – Числівник - Довідник з української мови