Зразок розбору двоскладного речення – Другорядні члени речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Другорядні члени речення

Зразок розбору двоскладного речення

1. Вітер гне до землі молоденькі берези (Ю. Збанацький).

2. Підмет – Вітер (іменник), присудок – Гне (дієслово).

3. Розповідне, неокличне, двоскладне, поширене.

4. Не ускладнене.

5. Гне (до чого?) до землі (непрямий додаток, виражений іменником у родовому відмінку), гне (Що?) берези (прямий додаток, виражений іменником у знахідному відмінку), берези (які?) молоденькі (узгоджене означення, виражене прикметником).

6. Прямий порядок слів. Логічний наголос на словах до землі.

7. Крапка в кінці речення.

8. Вітер гне до землі молоденькі берези.


Зразок розбору двоскладного речення – Другорядні члени речення - Довідник з української мови