Зразок розбору конструкції з прямою мовою – Пряма і непряма мова

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Пряма і непряма мова

Зразок розбору конструкції з прямою мовою

1. “У вигляді мови,- сказав Олесь Гончар, – дано людині великий дар”.

2. Пряма мова: У вигляді мови дано людині великий дар; слова автора: Сказав Олесь Гончар.

3. Слова автора переривають пряму мову.

4. Слова автора стоять у середині прямої мови, тому з обох боків виділяються комою й тире.

5. Пряма мова – це просте речення, розповідне, не-окличне, односкладне, поширене, повне; підмета немає, присудок – Дано – виражений дієслівною формою на – но; речення безособове; дано (Кому?) Людині (непрямий додаток, виражений іменником у давальному відмінку); дано (як?) у вигляді мови (обставина способу дії, виражена двома іменниками); дано (що?) дар (прямий додаток, виражений іменником у знахідному відмінку); дар (який?) великий (узгоджене означення, виражене прикметником).

Слова автора – це просте речення, розповідне, неокличне, двоскладне, непоширене, повне.

6. “П”, – а, – п”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зразок розбору конструкції з прямою мовою – Пряма і непряма мова - Довідник з української мови