Зв’язок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0 (№№ 32-41)

Тема. Зв’язок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0 (№№ 32-41).

Мета. Повторити табличне множення і ділення, правила множення чисел 1 та 0; розвивати уміння розв’язувати вирази та задачі двома способами, знаходити значення виразів зручним способом.

Обладнання. Таблиця множення і ділення; посібник “Картки для поточного контролю знань. 4 клас” (авт. Походжай Н. Я.. Шост Н. Б.); сигнальні картки.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Зачитати складені

рівняння. Пояснити їх розв’язання (№ 30).

Звязок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0 (№№ 32 41)

Б) Пояснити розв’язання задачі № 31.

(Розв’язання:

1) 30 – 4 = 120 (кг) – завезли до їдальні;

2) 120 : 3 = 40 (кг) – витратили за два дні;

3) 120 – 40 = 80 (кг).)

(Відповідь: у їдальні залишилося 80 кг картоплі.)

2. Робота з “Картками для поточного контролю знань” (за варіантами).

3. Картки для опитування.

№ 1

1) Обчисли вираз: 8 + 8 + 8+ 8 + 8 + 8.

Заміни додавання множенням. З цього виразу на додавання склади ще один вираз на множення.

2) Знайди невідомі числа та обчисли їх суму.

7 – a = 49 b : 4 = 9

№ 2

1) Обчисли вираз:

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6.

Заміни додавання множенням. З цього виразу на додавання склади ще один вираз на множення і два вирази на ділення.

2) Порівняй вирази і постав знаки >, < або = .

Звязок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0 (№№ 32 41)

4. Виконання завдання № 32 (із самоперевіркою).

II. Повторення правил множення чисел 1 та 0.

1. Робота над вправою № 33.

Учні пояснюють, як знайшли результати обчислень, формулюють правила за рівностями:

Звязок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0 (№№ 32 41)

– Наведіть до кожного правила числові вирази.

2. Виконання завдання № 35 (з коментуванням).

3. Гра “Знайди пару”.

– Знайдіть вирази з однаковим значенням.

Звязок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0 (№№ 32 41)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачею № 36.

Учні під керівництвом учителя розв’язують задачу двома способами.

(Перший спосіб: (18 + 12) : 6 = 5 (ящ.).

Другий спосіб: 18 : 6 + 12 : 6 = 5 (ящ.).)

– Змініть умову задачі, щоб запитання звучало так: Скільки кілограмів ягід було в кожному ящику?

2. Обчислення виразів.

А) Знаходження значення виразів двома способами (№ 37).

– (2 + 7) – 5 = 9 – 5 = 45

(2 + 7) – 5 = 2 – 5 + 7 – 5 = 10 + 35 = 45

– (18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7

(18 + 24) : 6 = 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7

– 24 : (2 – 3) = 24 : 6 = 4

24 : (2 – 3) = 24 : 2 : 3 = 4

– (18 – 8) : 2 = 144 : 2 = 72

(18 – 8) : 2 = (18 : 2) – 8 = 9 – 8 = 72

Б) Розв’язування виразів зручним способом (№ 38).

Учні знаходять і пояснюють зручний спосіб обчислення виразів.

2 – 6 – 3 = 2 – 3 – 6 = 6 – 6 = 36

81 : (3 – 3) = 81 : 9 = 9

(7 + 9) – 5 = 7 – 5 + 9 – 5 = 35 + 45 = 80

(54 + 36) : 6 = 54 : 6 + 36 : 6 – 9 + 6 = 15

3. Розв’язування задачі № 39*.

(Відповідь: в першому бідоні було 18 л молока, а в другому – 6 літрів.)

IV. Підсумок уроку.

1. Інтерактивна гра “Закінчи твердження”.

– 3 кожної рівності на множення можна скласти…

– Щоб знайти невідомий множник, потрібно…

2. Знаходження частки з поясненням.

Звязок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0 (№№ 32 41)

V. Домашнє завдання.

№№ 40, 41 (с. 8).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зв’язок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0 (№№ 32-41) - Плани-конспекти уроків по математиці