Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 12. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

УРОК 76. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

Освітня мета: сформувати знання про систему органів чуттів та їх значення для орієнтування в зовнішньому середовищі; ознайомитися із загальним принципом структури й функцій сенсорних систем.

Основні поняття і терміни: аналізатори, сенсорні системи, органи чуттів, рецептори, детектори, адаптація, післядія.

Обладнання:

картина “Аналізатори”, портрет І. П. Павлова.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда:

– З якими органами чуттів у вищих тварин ви ознайомилися, ви­вчаючи курс “Тварини”?

– Як можна орієнтуватися в зовнішньому світі?

– Які органи для цього необхідні?

II. Мотивація навчальної діяльності.

У своєму оповіданні “Мікромегас” Вольтер заздрить герою, людині із Сиріусу, у якого було 72 органи чуття. Чи варто заздрити сиріусиянину? Які органи чуттів є в людини?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Внесок І. П. Павлова у вчення

про аналізатори та вивчення значення аналізаторів у нервовій діяльності. (Розповідь вчителя).

2. Загальний принцип структури, функцій аналізаторних систем. (Роз­повідь вчителя з елементами бесіди).

На дошці зображено схему структури сенсорних систем, учні запи­сують її в зошити.

Рецептори → нервові волокна → зони кори великих півкуль голов­ного мозку.

– Яке значення кожної з цих частин?

Система, що забезпечує сприйняття і переробку інформації щодо явищ зовнішнього і внутрішнього середовища організму, називається аналізатором (за І. П. Павловим), або сенсорною системою.

3. Показники, за якими можна охарактеризувати кожне відчуття: просторове та часове сприйняття, інтенсивність та якість. (Розповідь вчителя.)

4. Значення вивчення органів чуттів для психології, медицини, кі­бернетики, біоніки. (Розповідь вчителя з елементами бесіди; повідомлення учнів про створення технічних систем, роботів).

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Учні виконують завдання:

У клітинки вписати назви сенсорних систем.

Звязок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

1. Зорова

2. Слухова

3. Смакова

4. Нюхова

5. Дотикова

Бесіда:

– Чому для нормальної роботи будь-якого аналізатора необхідно, щоб були неушкоджені всі його частини?

– Нюховий рецептор сприймає запах аміаку в мізерній концентрації, але якщо крапнути аміаком на нюховий нерв, то жодної реакції орга­нізму не буде. Чому?

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.

Підготувати повідомлення “Іридодіагностика”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів - Плани-конспекти уроків по біології