Звичайні дроби й дії з ними

УРОК 78

Тема. Звичайні дроби й дії з ними

Мета: підготувати учнів до виконання тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: узагальнення і корекція знань, умінь і навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Щоб перевірити засвоєння попереднього блоку теми, учні виконують тестові завдання.

Варіант 1

1. Виділіть цілу частину кожного з неправильних дробів Звичайні дроби й дії з ними, Звичайні дроби й дії з ними, Звичайні дроби й дії з нимиІ з’ясуйте, яке з наведених чисел дорівнює сумі знайдених цілих частин:

1) 6; 2)

7; 3) 8; 4) 10.

2. Яке з наведених чисел дорівнює сумі коренів рівнянь Звичайні дроби й дії з ними = 4 і Звичайні дроби й дії з ними = 3?

1) 20; 2) 25; 3) 35; 4) 10.

3. Яка з поданих рівностей неправильна?

1) 5Звичайні дроби й дії з ними = Звичайні дроби й дії з ними;

2) 3Звичайні дроби й дії з ними – 2Звичайні дроби й дії з ними = 1Звичайні дроби й дії з ними;

3) 7Звичайні дроби й дії з ними + 2Звичайні дроби й дії з ними = 9Звичайні дроби й дії з ними;

4) 1 – Звичайні дроби й дії з ними = Звичайні дроби й дії з ними.

4. Яка з поданих сум найбільша?
1) 5Звичайні дроби й дії з ними + 1Звичайні дроби й дії з ними;

2) 1Звичайні дроби й дії з ними + 2Звичайні дроби й дії з ними + 3

src="/files1/image412_4.gif" class=""/>;

3) Звичайні дроби й дії з ними + Звичайні дроби й дії з ними + Звичайні дроби й дії з ними;

4) 6Звичайні дроби й дії з ними + Звичайні дроби й дії з ними.

Варіант 2

1. Виділіть цілу частину кожного з неправильних дробів Звичайні дроби й дії з ними, Звичайні дроби й дії з ними, Звичайні дроби й дії з ними і встановіть, яке з поданих чисел дорівнює сумі цілих частин:

1) 12; 2) 11; 3) 10; 4) 9.

2. Яке з наведених чисел дорівнює сумі коренів рівнянь Звичайні дроби й дії з ними = 20 і Звичайні дроби й дії з ними = 5?

1) 82; 2) 85; 3) 130; 4) 7.

3. Яка з поданих нерівностей неправильна?

1) 7Звичайні дроби й дії з ними = Звичайні дроби й дії з ними;

2) 7Звичайні дроби й дії з ними– 5Звичайні дроби й дії з ними = 2Звичайні дроби й дії з ними;

3) 4Звичайні дроби й дії з ними + 3Звичайні дроби й дії з ними = 8Звичайні дроби й дії з ними;

4) 4 – 1Звичайні дроби й дії з ними = 2Звичайні дроби й дії з ними.

4. Який з наведених прикладів має найбільше значення?

1) 3Звичайні дроби й дії з ними + 5;

2) 3Звичайні дроби й дії з ними + 4Звичайні дроби й дії з ними;

3) Звичайні дроби й дії з ними + Звичайні дроби й дії з ними + Звичайні дроби й дії з ними;

4) 8Звичайні дроби й дії з нимиЗвичайні дроби й дії з ними.

II. Узагальнення і корекція знань

@ Оскільки основна мета уроку – підготовка до тематичної контрольної роботи, основна частина уроку присвячена розв’язанню задач, які умовно можна поділити на такі групи:

1) Правильні й неправильні дроби; мішані числа.

2) Задачі на порівняння дробів.

3) Додавання і віднімання дробових чисел.

4) Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

Завдання 1

1) Знайдіть найменший неправильний дріб зі знаменником 4; 24.

2) Запишіть найбільший правильний дріб зі знаменником 5; 13; 65.

3*) Порівняйте дроби: Звичайні дроби й дії з ними і Звичайні дроби й дії з ними; Звичайні дроби й дії з ними і Звичайні дроби й дії з ними; Звичайні дроби й дії з ними і Звичайні дроби й дії з ними; Звичайні дроби й дії з ними і Звичайні дроби й дії з ними.

4) Чи правильна нерівність 2Звичайні дроби й дії з ними > Звичайні дроби й дії з ними; 1Звичайні дроби й дії з ними < 12 : 5 < 2Звичайні дроби й дії з ними? Чому?

Завдання 2

1) Виконайте дії:

А) Звичайні дроби й дії з ними + Звичайні дроби й дії з ними + Звичайні дроби й дії з ними; б) Звичайні дроби й дії з ними + Звичайні дроби й дії з нимиЗвичайні дроби й дії з ними; в) 7Звичайні дроби й дії з ними + 1Звичайні дроби й дії з ними; г) 11 – 3Звичайні дроби й дії з ними;

Д) 5Звичайні дроби й дії з ними + 1Звичайні дроби й дії з ними – 2Звичайні дроби й дії з ними; є) 7Звичайні дроби й дії з ними + 10Звичайні дроби й дії з ними – 15Звичайні дроби й дії з ними.

2) Заповніть клітини магічних квадратів (рис. 124).

Сума 5

Сума 3Звичайні дроби й дії з ними

1

3

Звичайні дроби й дії з ними

2Звичайні дроби й дії з ними

Звичайні дроби й дії з ними

1Звичайні дроби й дії з ними

2Звичайні дроби й дії з ними

3

1Звичайні дроби й дії з ними

2

1

1)

2)

3)

Рис. 124

3) Урок триває Звичайні дроби й дії з ними год., а перерва Звичайні дроби й дії з нимиГод. Скільки триває навчальний день, якщо було 6 уроків?

Завдання 3

1) Площа території України 603 700 км2. На степову зону припадає Звичайні дроби й дії з ними усієї площі. Знайдіть площу степової зони України.

2) Цукрові буряки містять (за масою) Звичайні дроби й дії з ними частин цукру. Скільки треба взяти буряків, щоб одержати: а) 120 ц; б) 100 ц цукру?

3) У парку 300 дерев, з них Звичайні дроби й дії з ними становлять дуби і Звичайні дроби й дії з ними – берези. Решта дерев хвойні. Скільки листяних і скільки хвойних дерев у парку? Чи може кількість хвойних дерев становити Звичайні дроби й дії з ними усієї кількості дерев? Чому?

Додаткове завдання

Відомо, що дріб Звичайні дроби й дії з ними правильний, причому b – натуральне число. Яких значень може набувати b?

IV. Підсумок уроку
Тестові запитання до класу

1. Знайдіть приклад дробу.

2. Назвіть його чисельник і знаменник.

3. На що вказує знаменник?

4. На що вказує чисельник?

5. Чи правильний (неправильний) цей дріб? Чому?

6. Назвіть дріб із таким самим знаменником, але більшим за даний дріб.

7. Як додати дроби з однаковими знаменниками?

8. Як відняти дроби з однаковими знаменниками?

9. 10. Як виконуються дії додавання і віднімання мішаних чисел?

V. Домашнє завдання

Повт. п. 22-26, у робочих зошитах – тематичне оцінювання п. 6 (с. 72).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Звичайні дроби й дії з ними - Плани-конспекти уроків по математиці
« 
 »