Звільнення від кримінальної відповідальності

Звільнення від кримінальної відповідальності – відмова держави, представленої компетентними органами, від застосування обмежень, засудження і покарання до особи, яка скоїла злочин у формі і методами, передбаченими кримінальним законом, впевненість цих органів у тому, що особа, винна у скоєнні злочину, може бути перевихована без примусу держави, але засобами, передбаченими кримінальним законом. Закон передбачає як обов’язкове З. від к. в. (наприклад, давність притягнення до кримінальної відповідальності – ст. 48 КК України), так і факультативне

(наприклад, З. від к. в. із застосуванням заходів адміністративного стягнення або громадського впливу – ст. 51 КК України). Усі види звільнення, за винятком передачі винного на поруки, є безумовними. При передачі на поруки до особи ставляться вимоги, невиконання яких може спричинити притягнення цієї особи до відповідальності. З. від к. в. можливе і за актом амністії. З. від к. в. може застосовуватися лише тоді, коли особа скоїла злочин, тобто за наявності підстави кримінальної відповідальності. Особа, звільнена від кримінальної відповідальності, не вважається судимою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Звільнення від кримінальної відповідальності - Довідник з правознавства