Зворотна сила закону

Зворотна сила закону – поширення дії закону на факти що мали місце до набрання ним чинності. За загальним правилом нормативно-правовий акт повинен регулювати суспільні відносини, які склалися після набрання ним чинності, тобто закон зворотної сили не має. Щодо фактів, які мали місце до прийняття цього акта, то на них він не поширюється. Як виняток, зворотну силу мають акти, про які щодо цього прямо сказано в новому законі або в акті про введення його в дію. Зворотну силу може бути надано закону і спеціальним актом, що поширює дію закону на певну територію, коло осіб, які раніше не підпадали під дію цього закону. У кримінальному праві зворотну силу мають закони, які пом’якшують покарання за певне діяння або виключають його. Закон, що встановлює карність діяння або посилює покарання, зворотної сили не має (ст. 6 КК України).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зворотна сила закону - Довідник з правознавства