Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнком і запитаннями

Урок 111

Тема. Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнком і запитаннями

Мета: вчити аналізувати звуко-буквений склад слів із подовженими приголосними звуками; закріплювати вміння правопису слів з м’якими подовженими приголосними; формувати вміння складати усні чи письмові розповіді за малюнками і запитаннями чи без них; збагачувати лексичний запас учнів; виховувати патріотичні почуття, гордість за ветеранів Великої Вітчизняної війни, шанобливе ставлення до них.

Обладнання:

добірка літератури про Велику Вітчизняну війну (з фотографіями та малюнками).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 255)

– Прочитайте списані речення. Які вони за інтонацією та метою висловлювання?

– Зачитайте виписані в алфавітному порядку слова з подовженим приголосним звуком.

– Як позначаються на письмі подовжені приголосні звуки?

– Як треба переносити слова з подвоєними буквами?

2. Хвилинка чистопису

Шк ол вч Школярі

– Доберіть і запишіть слова з подовженими м’якими приголосними

звуками, вживаючи буквосполучення ол, вч. (Волосся, колосся, навчання)

– Складіть звукові моделі цих слів.

III. Повідомлення теми й мети уроку

– Сьогодні ми вчитимемося аналізувати звуко-буквений склад слів із подовженими приголосними звуками, писати слова з подвоєними буквами. Також складатимемо розповіді: письмову – за малюнком і запитаннями, усну – лише за малюнком.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота (вправа 256)

– Прочитайте і спишіть слова.

– Зробіть усний звуко-буквений аналіз за поданим у таблиці зразком.

2. Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 259)

– Прочитайте текст і доберіть до нього заголовок.

– Випишіть спочатку слова з подвоєними буквами чч, потім – тт, сс, нн.

3. Фізкультхвилинка

4. Складання розповіді за малюнком і запитаннями (вправа 257)

– Розгляньте малюнок.

– Дайте відповіді на запитання, користуючись словами для довідки.

1) Де працюють школярі?

2) Що роблять старші діти? Хто їм допомагає?

3) Що роблять дівчатка, а що – хлопчики?

– Доберіть заголовок і запишіть розповідь.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Бесіда (вправа 260)

– Розкажіть, що ви знаєте про війну нашого народу й народів інших країн з фашистськими загарбниками. Звідки ви про це довідалися?

Щоб діти краще усвідомили інформацію про дні війни і перемогу в ній, учитель свою розповідь ілюструє фотографіями та малюнками з книжкових видань.

2. Складання усної розповіді за малюнком (вправа 261)

3. Робота з віршем (вправа 262)

– Підготуйтесь і виразно прочитайте вірш.

– Як ви розумієте вислів невмирущому герою?

– Спишіть вірш. Поясніть, чому в слові узліссі пишемо подвоєння букв.

– Яким правилом треба користуватися, щоб правильно написати слова верховіть, герою?

– Написання якого слова слід запам’ятати?

– Знайдіть у вірші слова з буквами, що позначають по два звуки. Підкресліть ці букви.

4. Колективна робота (вправа 263)

– Підготуйтеся виразно читати речення.

– Про що в них йдеться? Поясніть уживання знака оклику.

– Виразно прочитайте речення ланцюжком.

– Спишіть два речення (за вибором). Підкресліть службові слова.

VI. Підсумок уроку

– Що навчилися робити на уроці?

– Як позначається на письмі подовжений приголосний звук?

– Як такий звук позначається у звуковій моделі?

– Наведіть приклади слів із подовженими приголосними.

– Про яке свято нашого народу ми сьогодні говорили?

– Коли його відзначають?

– Як треба ставитися до ветеранів і пам’яті загиблих?

VII. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 264.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнком і запитаннями - Плани-конспекти уроків по українській мові