БУДОВА АТМОСФЕРИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 2 АТМОСФЕРА

§29. БУДОВА АТМОСФЕРИ

– Пригадайте з уроків природознавства, чому повітря називають природною сумішшю.

– Які гази входять до складу повітря?

АТМОСФЕРА – ПОВІТРЯНА ОБОЛОНКА ЗЕМЛІ. Зовні наша планета оточена пові­тряною оболонкою завтовшки кілька тисяч кілометрів. Власне, ми живемо на дні пові­тряного океану. Чому повітря не розсіюється в космічному просторі? Його утримує сила земного тяжіння. Тому атмосфера обертається разом із Землею як одне ціле (мал. 121).

Вам уже відомо,

що атмосферне повітря – це суміш газів. До його складу входять 20 різних газів. Проте основними у загальному об’ємі атмосфери є азот (78 %) і кисень (21 %). На решту припадає лише 1 % (мал. 122). Такий склад повітря майже скрізь на Землі однаковий до висоти 100 км. Крім того, у повітрі містяться водяна пара та різні тверді домішки: пил, попіл від лісових пожеж і вулканічних вивержень, кристалики льоду і морської солі, сажа.

БУДОВА АТМОСФЕРИ

Мал. 121. Повітряна оболонка довкола Землі

БУДОВА АТМОСФЕРИ

Мал. 122. Склад повітря

БУДОВА АТМОСФЕРИ

Мал. 123. Розподіл маси повітря в атмосфері

src="/files2/image205_29.jpg" class=""/>

ДЕ ПРОХОДЯТЬ МЕЖІ АТМОСФЕРИ. Нижньою межею атмосфери вважають земну поверхню. Проте повітря проникає і в пори та тріщини гірських порід. Воно є уводі, грунті, організмах.

У атмосфері повітря розподілене нерівно­мірно: з висотою його об’єм зменшується. Більша частина (80 %) всієї маси повітря за­повнює простір до висоти 18 км, і майже все (99,5 %) – до висоти 55 км (мал. 123). Біля земної поверхні, де сила тяжіння зростає, повітря щільніше і важче. З висотою воно стає більш розрідженим. Тому чіткої верхньої межі атмосфера не має. Умовно її проводять на висоті 3 тис. км. Талі атмосфера поступово переходить у космічний простір.

ЯКА БУДОВА АТМОСФЕРИ. Як можна розглянути будову атмосфери, якщо по­вітря прозоре і зовні її частини нічим не вирізняються? З’ясувалося, що з висотою змінюються щільність, вміст водяної пари, температура та інші характеристики повітря. За цими ознаками в атмосфері розрізняють окремі шари: тропосферу, стратосферу, верх­ні шари атмосфери (мал. 124).

Тропосфера – нижній (приземний) шар атмосфери. Його товща над поверхнею пла­нети різна: над полюсами становить 8 км, у середніх широтах – 11 км, над екватором – до 18 км. Тропосфера є найщільнішим ша­ром: у ній зосереджено близько 80 % всієї маси повітря. У тропосфері міститься майже вся водяна пара, з якої утворюються хмари, а потім і опади. Тому саме в тропосфері фор­мується погода Землі.

Стратосфера розміщується над тропо­сферою до висоти 55 км. Повітря там дуже розріджене. У ньому майже немає домішок і водяної пари. Тому, як правило, немає й хмар. На висоті 20-30 км концентрується озон, утворюючи озоновий шар. Він за­тримує ультрафіолетове випромінювання Сонця, шкідливе для всього живого на Землі.

У верхніх шарах атмосфери повітря таке розріджене, що майже не вбирає сонячного тепла і не розсіює сонячного світла. Тому космонавти, пролітаючи там, бачать небо не блакитним, а чорним. Там одночасно світять і Сонце, і зорі. Зовнішня частина атмосфери складається в основному з атомів Оксигену, Гелію і Гідрогену. Вони здатні долати земне тяжіння і “вислизати” в космічний простір.

ЗНАЧЕННЯ АТМОСФЕРИ. Без атмосфери життя на нашій планеті було б неможливе. Ви вже знаєте, що киснем, який міститься в повітрі, дихають усі організми на Землі. Тільки одній людині на добу потрібно близько 11 тис. літрів повітря (залізнична цистерна!). Атмосфера оберігає Землю від надмірного нагрівання сонячними променями вдень і сильного охолодження вночі. Тому її порів­нюють із невидимою ковдрою, що вкриває планету.

Прозора повітряна оболонка слугує Землі “бронежилетом”. Так, саме повітря захищає Землю від метеоритів, що падають на її по­верхню. Більшість із них згоряє в атмосфері, не долітаючи до поверхні Землі. Це явище – зорепад – можна побачиш літньої зоряної ночі.

ЯК ВИВЧАЮТЬ АТМОСФЕРУ. Вивчає атмосферу Землі наука метеорологія. Про стан атмосфери і зміни, які відбу­ваються в ній протягом найближчого часу, важливо знати всім людям. Але особливо тим, хто працює на транспорті (на флоті, в авіації), у сільському господарстві.

БУДОВА АТМОСФЕРИ

Мал. 125. Дослідження атмосфери

Дивовижна іоносфера

Верхні шари атмосфери на висо­тах від 60 до 1000 км називають іоносферою. Вона містить рухливі заряджені частинки – іони, що утворюються із газів атмосфери під дією сонячних і космічних променів. Іони здатні проводити електрику, а за особливих умов – світитися. Завдяки цьому по­близу полюсів можна спостерігати полярні сяйва – світіння роз­ріджених газів іоносфери.

Без їжі людина може обходитися 5 тижнів, без води – 5 днів, без повітря – 5 хв.

На Місяці немає атмосфери, тому його поверхня нагрівається вдень до +120 °С і охолоджується вночі до -160 °С.

Для спостереження за станом атмосфери в різних куточках планети працюють тисячі метеорологічних станцій (мал. 125, а). Кілька разів на добу метеорологи знімають показання приладів. У важкодоступних місцях (високо в горах, пустелях, полярних районах) діють автоматичні радіо­метеорологічні станції. В океанах їх установлюють на плавучих платформах (буйках), що утримуються якорями. Вивчають атмосферу також і з науково-дослідних суден (мал. 125, е).

Науковці досліджують не тільки приземні, а й високі шари атмосфери. Для цього використовують спеціальну техніку. До висоти 40 км підіймаються повітряні кулі та метеозонди, до яких прилаштовані відповідні прилади (мал. 125, б). Вони фіксують температуру повітря, його вологість і переміщення на різних висотах. Ще вище, до 120 км, злітають метеорологічні ракета. З висоти 900 км ме­теорологічні супутники, оснащені теле – і фотоапаратурою, передають на Землю повідомлення про хмарність, сніговий покрив, забруднення повітря і поверхні тощо.

БУДОВА АТМОСФЕРИ

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Атмосфера – це повітряна оболонка Землі.

– Атмосферне повітря – це суміш газів, основними з яких є азот і кисень.

– У будові атмосфери розрізняють тропосферу, стратосферу, верхні шари.

– Дослід дають стан атмосфери на метеостанціях, а також за допомогою технічних засобів (метеозовдів, метеоракет, супутників).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Розкажіть про склад атмосферного повітря.

2. Чому повітря атмосфери не розсіюється у космічному просторі?

3. Порівняйте тропосферу і стратосферу. Назвіть щонайменше три відмінності між ними.

4. Космічні апарати літають на висоті 900 км. У яких шарах атмосфери вони при цьому перебувають? Розкажіть про особливості цих шарів.

5. Яке значення має атмосфера для нашої планети?

6. Як вивчають атмосферу?

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Дізнайтеся більше про метеозонди: як їх запускають? Якими приладами вони обладнані й що вимірюють? Якої висоти можуть досягати? У який спосіб вони передають відомості вченим на Землю?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


БУДОВА АТМОСФЕРИ - Географія
« 
 »