Експропріація

Політологічний словник Експропріація (фр., англ. expropriation, від лат. ех – з, від і proprius – власний) – примусове (з оплатою […]

ТІНЬ І ПІВТІНЬ

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §16 . ТІНЬ І ПІВТІНЬ 1. ТІНЬ І ПІВТІНЬ Усім добре знайомі тіні предметів (рис. 16.1). […]

Прогул

Прогул – відсутність працівника на роботі протягом усього робочого дня або більше трьох годин безперервно чи сумарно протягом робочого дня […]

Міжрайонний (окружний) суд

Міжрайонний (окружний) суд – судовий орган з повноваженнями районного (міського) суду. Утворюється на основі районних (міських) судів для забезпечення колегіального […]

Роялті

Роялті (англ. royalty, від royal – королівський) – періодична ліцензійна плата за право використання винаходів, патентів, іншої інтелектуальної власності, а […]

Образ людини в епоху модерну

Філософія світ людини Багатомірність людського буття та сутності людини Образ людини в епоху модерну В дослідженнях з теорії культури, в […]

Знову до школи. У класі

Мета: удосконалювати вміння школярів розповідати про місцезнаходження предметів у класі, використовуючи структури there is (are) у стверджувальній, питальній та заперечній […]

ЛІКВІДАЦІЯ БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ

ЛІКВІДАЦІЯ БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ – проводиться в крайніх випадках. Л. підлягають хворі бджолині сім’ї, присутність яких на пасіці загрожує здоров’ю інших […]

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ПОЧАТКУ ХХ ст

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ПОЧАТКУ ХХ ст. На початку XX ст. продовжує […]