Державні символи України

Політологічний словник

Державні символи України – українська система символічного відродження світу належить до найдавніших систем традиційної культури планети. Багато століть поневолювачі українського народу намагалися витравити з його свідомості пам’ять про давню національну символіку. Лише нова хвиля відродження 90-х років XX ст. повернула українському народові його одвічні символи: тризуб, синьо-жовті національні кольори, національний гімн на музику М. Вербицького (“Ще не вмерла України”). Ці символи використовувались

як Д. с. У. під час Української революції 1917 – 1920 рр., згодом на еміграції; знову офіційно відновлені в незалежній Україні в 1991 – 1992 рр. 28 січня 1992 р. постановою “Про Державний прапор України” Верховна Рада України затвердила Державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору та нижньої – жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3. 19 лютого 1992 р. згідно з постановою Верховної Ради малим Державним гербом України став тризуб. 15 січня 1992 р. Указом
Президії Верховної Ради України “Про Державний гімн України” Державним гімном України було затверджено національний гімн на музику М. Вербицького.

Д. с. У. – Державний герб, Державний прапор, Державний гімн закріплені ст. 20 Конституції України 1996 р. Відповідно до Конституції України опис, порядок використання й захист Д. с. У. повинні встановлюватися винятково законом. Чинні законодавчі акти, на жаль, не встановлюють практичних норм використання Д. с. У., не визначають норм правового захисту Державного герба, Державного прапора та Державного гімну. Неврегульованість на законодавчому рівні правових норм про Д. с. У. призводить до неналежного їх використання. У зв’язку з цим Кабінет Міністрів України підготував проект єдиного закону “Про опис, порядок використання і захист Державних символів України”, в якому передбачено скасування діючих розрізнених нормативних актів – закону й указу Президента про Державний гімн, а також дві постанови Верховної Ради про Державний прапор і Державний герб України. Новий закон, прийнятий Верховною Радою України, визначить основні принципи державної політики і практичні правові норми стосовно використання й захисту Д. с. У.

Вівчарик М. М. Капелюшний В. П. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення: Навч. посіб. – К., 2003; Державна символіка України: Навч. посіб. – К., 2004; Конституція України. – К., 1996.

А. Тороп

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Державні символи України - Довідник з політології