Динаміка

5. Механіка

5.2. Динаміка

Динаміка – це розділ механіки, в якому вивчається рух тіл під дією прикладених до них сил.

Інерція – це явище збереження швидкості тіла після того, як на нього перестають діяти інші тіла.

Інерціальна система відліку – це геліоцентрична система відліку, що рухається рівномірно і прямолінійно в просторі.

Будь-яка система відліку, яка рухається рівномірно і прямолінійно відносно деякої інерціальної системи, є теж інерціальною.

В усіх інерціальних системах відліку всі явища природи протікають однаково.

Принцип відносності в класичній механіці

Принцип відносності полягає в тому, що у будь-яких інерційних системах відліку всі фізичні явища (за винятком тяжіння) за однакових умов відбуваються однаково (сформульований Г. Галілеєм у 1636 році й узагальнений А. Ейнштейном).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Динаміка - Довідник с фізики