МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙ – засоби збору та аналізу інформації про впорядкований групою респондентів чи експертів перелік певних об’єктів за даним критерієм. Практика свідчить, що майже завжди опитувальний документ (анкета, текст) включає питання, розробка яких велася з орієнтацією на той чи інший М. в. п. Респондент, якщо він, оцінюючи за певним критерієм об’єкти, ставить один вище другого, визначає преференцінність (першість) одного з них. Преференційність, власне, виступає лише

як один з видів існуючих критеріїв упорядкування, серед них – визначення заг. значимості об’єктів для індивіда або оцінка певних їх характеристик. Напр., упорядкування переліку професій залежно від їх престижу, ранжування множини цінностей тощо.

Можна виділити чотири основні М. в. п.: бальні оцінки (респондент оцінює кожний з об’єктів певним балом або розподіляє об’єкти на декілька груп за даним критерієм, а бали вже встановлюються дослідником на стадії кодування чи обробки інформації); ранжування; парні порівняння; множинні порівняння.

Інші М. в. п. побудовані завдяки тій чи іншій комбінації вищевказаних

методів. Напр., респондент із множини об’єктів обирає декілька найбільш і найменш преференційних, далі об’єкти впорядковуються за кількістю респондентів, що включили певний об’єкт до двох названих груп; або респонденти спочатку поділяють об’єкти на кілька груп (напр., з деякої т. з. позитивні, нейтральні та негативні), а далі ранжують їх уже в межах кожної групи тощо. М. в. п. послуговуються для розробки шкал різного типу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙ - Довідник з соціології