Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг. Використання нафтопродуктів. Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину

І СЕМЕСТР

Тема 3. ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ ТА ЇХ ПЕРЕРОБКА

Урок 24

Тема уроку. Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг.

Використання нафтопродуктів. Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину

Цілі уроку: з’ясувати склад і властивості природного джерела вуглеводнів – нафти; ознайомити учнів з головними процесами переробки нафти, одержання вуглеводнів, необхідних у народному господарстві; розглянути головні наукові принципи технологічних процесів переробки нафти; показати широкі можливості використання нафтопродуктів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: евристична бесіда, навчальна лекція, демонстраційний експеримент, лабораторна робота.

Демонстрація 1. Модель нафтоперегінної установки.

Лабораторний дослід 1. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів (колекція).

Обладнання: карта родовищ горючих копалин.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань.

Мотивація навчальної діяльності

1) Покажіть на карті головні родовища нафти.

2) Перелічіть основні речовини, що входять до складу нафти.

3) які властивості мають вуглеводні?

4) Нафта – це однорідна чи неоднорідна суміш?

5) Назвіть способи розділення таких сумішей.

III. Вивчення нового матеріалу

СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ НАФТИ

Фронтальна робота, повідомлення і презентації учнів за планом

1. Що таке нафта

На нафту як найважливіше джерело сировини одним з перших указав Д. І. Менделєєв. На початку ХХ ст., ще за життя

Д. І. Менделєєва, почалося переведення кораблів військово-морського флоту найбільших держав з вугільного палива на нафтове. Умови для виникнення нафтохімічної промисловості сформувалися в результаті впровадження нових методів переробки нафти – крекінгу й піролізу.

Нафта – рідина, більш легка за воду (густина – 0,73-0,9 г/см3), темно-бурого або майже чорного кольору з характерним запахом, залежно від родовища відрізняється за багатьма властивостями: кольором, густиною, леткістю, температурою кипіння. Однак будь-яка нафта – рідина, що майже не розчиняється у воді й за елементарним складом містить переважно вуглеводні з домішкою невеликої кількості оксигеновмісних, сульфітних, нітритних і мінеральних сполук.

2. Повідомлення учнів з теми “Природні родовища нафти”

3. Склад нафти (парафіни, нафтени, ароматичні вуглеводні)

4. Властивості нафти

5. Переробка нафти

Демонстрація 1. Модель нафтоперегінної установки

6. Термічний крекінг (за температури близько 500 °С)

Супроводжується розщепленням вищих вуглеводнів до рідких і газоподібних алканів і алкенів.

Каталітичний крекінг (у присутності каталізатора –

Алюмосилікатів)

Супроводжується ізомеризацією в розгалужені ланцюги.

7. Риформінг – ароматизація вуглеводнів

Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг. Використання нафтопродуктів. Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину

Лабораторний дослід 1. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів

(Розглядаємо колекцію, робимо висновки, заповнюємо в процесі бесіди таблицю.)

Продукти первинної перегонки та їх використання

Фракція

Кількість атомів Карбону в молекулі

Інтервал температур кипіння, °С

Галузі застосування

Газова

C1 – C4

40

Паливо(опалення, газові плити)

Бензин

C5 – C10

40-180

Паливо (літаки, автомобілі та ін.). Розчинники. Сировина для одержання штучних вуглеводнів

Лігроїн

C8 – C14

150-250

Дизельне паливо. Розчинники. Сировина для одержання бензину

Гас

C11 – C12

180-230

Паливо для реактивних і тракторних двигунів. Розчинники

Легкий газойль

C13 – C17

230-305

Паливо для дизельних двигунів, масла

Важкий газойль

C18 – C25

305-400

Мазут (залишок перегонки)

Суміш вищих вуглеводнів

Понад 350

Паливо для парових казанів, сировина для виробництва мастильних матеріалів. Парафін. Вазелін. Гудрон

IV. Підбиття підсумків уроку

1. Поясніть зміст вислову Д. І. Менделєєва: “Нафта – не паливо. Палити можна й асигнаціями”.

2. Чим відрізняється крекінг-процес від фракційної перегонки нафти?

3. Які необхідні людям матеріали синтезують на основі продуктів переробки нафти?

4. Яка фракція первинної переробки нафти використовується для виготовлення бензину?

5. Що таке детонаційна стійкість?

Завершальне слово вчителя.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання: підготувати повідомлення про способи переробки кам’яного вугілля.


Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг. Використання нафтопродуктів. Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину - Плани-конспекти уроків по хімії