Популяції – Природні угруповання організмів. Екосистеми

Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

РОЗДІЛ IV. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

Тема 2. Природні угруповання організмів. Екосистеми

Популяції

Популяція – сукупність особин одного виду, відносно ізольована від подібних сукупностей того самого виду, яка тривалий час займала певний простір та відтворювала себе протягом великої кількості поколінь. Популяція – форма існування виду, одиниця еволюції.

Популяція здатна тривалий час підтримувати свою чисельність завдяки розмноженню, обмінюватися генетичною інформацією та еволюціонувати. Популяція є основною природною одиницею існування, пристосування, відтворення та еволюції виду.

Показники, що характеризують популяції

Чисельність (кількість особин в її складі)

Суцільність (середня кількість особин на одиницю площі, об’єму) Біомаса (маса особин на одиницю площі, об’єму)

Народжуваність (кількість особин, які народжуються за одиницю часу) Смертність (кількість особин, які гинуть за одиницю часу)

Приріст (різниця між народжуваністю і смертністю)

Ареал (територія, яку займає популяція)

Особливості структури популяцій

Статева

Вікова

Просторова

Співвідношення особин різних статей

Залежить від співвідношення особин різного віку

Розподілення особин по території, яку вони займають

Просторова структура (за характером використання території)

Популяції осілих видів

Популяції кочових видів

Популяції мігруючих видів

Не переміщуються

Переміщуються на відносно недалекі відстані

Закономірно змінюють місця існування, переміщуються на значні відстані

Просторова структура популяції має пристосувальний характер, оскільки дає можливість якомога повніше використовувати ресурси середовища існування.

Популяційні хвилі (хвилі життя)

Сезонні

Несезонні

Обумовлені особливостями життєвих циклів або сезонними змінами кліматичних факторів (розмноження комах)

Зумовлені змінами різноманітних екологічних факторів: кліматичних, біотичних, антропічних (нашестя сарани)

Приріст

Позитивний

Негативний

Інтенсивність народжуваності перевищує смертність

Смертність перевищує народжуваність

Популяції   Природні угруповання організмів. Екосистеми

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Популяції – Природні угруповання організмів. Екосистеми - Довідник з біології