СЛОВНИЧОК СПІЛКУВАННЯ

ДОВІДКОВЕ БЮРО

СЛОВНИЧОК СПІЛКУВАННЯ

Адресант – той, хто надсилає комусь інформацію (листа, телеграму тощо).

Адресат – той, кому призначено інформацію; одержувач листа, телеграми.

Ввічливість – дотримання правил пристойності, уважність до співрозмовника, люб’язність; чемність.

Делікатність – ввічливість, люб’язність, готовність зробити послугу.

Духовне спілкування – спілкування, через яке виявляється внутрішній світ співрозмовників, воно приводить до взаєморозуміння та сприяє вдосконаленню особистостей.

Етикет – сукупність правил поведінки, що регулюють відносини між людьми.

Етикетна формула – передбачений правилами поведінки сталий вислів, який використовують для привітання, прощання, вибачення, прохання, поздоровлення, запрошення та ін.

Жест – рух тіла чи рук, який, маючи сигнальне значення, супроводжує людське мовлення або замінює його.

Міміка – рухи м’язів обличчя, які виражають внутрішній душевний стан людини; важливий елемент спілкування.

Мовець – той, хто вступає в мовне спілкування: говорить або пише.

Пауза – тимчасова зупинка, перерва в мовленні; мовчання.

Природність – справжність, натуральність. Антонім и: удаваність, штучність.

Риторика – наука про способи переконання; красномовство.

Тактовність – володіння почуттям міри, такту.


СЛОВНИЧОК СПІЛКУВАННЯ - Українська мова