Ускладнення суспільної структури

НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СВІТУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ

§ 3. Середньовічне європейське суспільство

6. Ускладнення суспільної структури

Із часом суспільство розвивалося, дедалі помітнішу роль у середньовічному житті починають відігравати міста і, відповідно, ремісники й купці, яким у схемі середньовічних станів місця не знайшлося. Згодом городян зарахували до третього стану, кістяк якого все ж становило селянство.

У житті рицарів також сталися зміни. Поступово вони втрачають своє виняткове становище у військовій справі.

Винайдення пороху й вогнепальної зброї послабили потребу в рицарстві. Тим більше, що королі почали залучати до воєнних дій наймане військо. На зміну васалу, який служив своєму сеньйору, приходить придворний, який робив кар’єру на службі в короля. Так, у XIV-XV ст. формується дворянство. Для дворян основним життєвим принципом було дотримання високих морально – етичних засад. Ідеться про успадковані від своїх славних предків такі риси характеру, як вірність, відданість королю, сміливість, щирість, гідність, витончені правила поведінки. Дворяни вважали себе людьми винятковими, вершками суспільства. Вони цуралися будь-якої фізичної праці й вважали непристойним займатися торговою діяльністю. Основним джерелом прибутку для них були селянські ренти.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ускладнення суспільної структури - Історія