ІНТРОДУКЦІЯ

Екологія – охорона природи

ІНТРОДУКЦІЯ – переселення особин окремих видів тварин і рослин за межі їхнього прир. ареалу та адаптація до нових умов існування. Розрізняють цілеспрямовану і спонтанну І. Цілеспрямована І. здійснюється переважно з метою введення в культуру нових видів і форм (напр., кукурудза, картопля, інтродуковані в Європу з Америки). У разі спонтанної І. організми заносяться в нові райони випадково й, акліматизувавшись тут, перетворюються на шкідників чи бур’яни. В Україні кількість таких адвентивних (привнесених) видів перевищує 1200, тобто становить 25 % місцевої флори і часом порушує екол. рівновагу прир. фітоценозів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ІНТРОДУКЦІЯ - Довідник з екології