РОДЮЧІСТЬ (ГРУНТУ)

Екологія – охорона природи

РОДЮЧІСТЬ (ГРУНТУ) – сукупність властивостей грунту, здатних задовольняти потребу рослин у поживних речовинах, воді, повітрі, біотичному та фіз.-хім. середовищах. Усе це своїм комплексним впливом забезпечує формування врожаю с.-г. культур, а також біол. продуктивність прир. фітоценозів. Розрізняють Р. потенційну (прир.), що визначається прир. запасами в грунті поживних мін. і орг. речовин та прир. гідротерм, режимом, і Р. ефективну (штучну, набуту) під

Впливом обробітку, внесення добрив, сівозмін, меліорації тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РОДЮЧІСТЬ (ГРУНТУ) - Довідник з екології