КАДАСТР ГРУНТОВИЙ

Екологія – охорона природи

КАДАСТР ГРУНТОВИЙ – поняття, близьке до кадастру земельного-2 у вузькому розумінні. Оперує великомасштабними грунт, картами. В основу К. г. покладено бонітет грунту або грунтові таксони, які прийняті в географії грунтів.


КАДАСТР ГРУНТОВИЙ - Довідник з екології