ЗАКОНОДАВСТВО ЗЕМЕЛЬНЕ

Екологія – охорона природи

ЗАКОНОДАВСТВО ЗЕМЕЛЬНЕ – законодавство, що визначає правовий режим усіх земель у країні, порядок їх використання та охорони. 3. з. регулює земельні відносини з метою забезпечення рац. використання земель та створення умов для підвищення його ефективності, забезпечує охорону прав землекористувачів (підприємств, організацій, установ, об’єднань громадян та окремих громадян). 3. з. встановлює пріоритет використання продуктивних (родючих) земель для потреб с.-г. виробництва та передбачає ведення обліку земель (земельного кадастру) і широку систему заходів збереження земель від нерац. використання, запобігання руйнуванню земель вітровою та водною ерозією, засоленням, заболочуванням, забрудненням, заростанням бур’янами та ін. заходи боротьби з процесами, що погіршують стан грунтів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАКОНОДАВСТВО ЗЕМЕЛЬНЕ - Довідник з екології