КОНСПЕКТУВАННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ. ЩО СПРИЙМАЮТЬСЯ НА СЛУХ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Урок 13. КОНСПЕКТУВАННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ. ЩО СПРИЙМАЮТЬСЯ НА СЛУХ

Пригадайте

– Що таке конспект?

– Що таке цитата? Як її оформлюють?

335.1. Розкажіть, чи доводилося вам конспектувати висловлювання, що сприймаються на слух (наприклад, пояснення вчителя на уроці). Які труднощі при цьому виникали?

II. Прочитайте уривок з лекції. Уявіть, що ви студент вищого навчального закладу, слухаєте під час лекції подане висловлювання і вам треба законспектувати його. Користуючись поданою нижче пам’яткою,

розкажіть, як би ви виконували це завдання і що саме записали б.

ТЕПЛОВИЙ БАР’ЄР

При великих надзвукових швидкостях польоту тертя об повітря призводить до значного нагрівання обшивки літака. При швидкості, що втричі перевищує звук, температура обшивки сягає понад 300 °С.

При такому нагріванні звичайні авіаційні матеріали змінюють свої властивості й не можуть ефективно працювати. Подальше нарощування швидкості призводить до різкого погіршення стійкості металу, внаслідок чого ця стійкість досягає критично малих величин. На деяких ділянках конструкції температура підвищується настільки, що навіть

тугоплавкі матеріали наближаються до своєї точки плавлення. Варто ще трохи збільшити швидкість – і літака не стане. Це і є тепловий бар’єр.

На поверхні літака, який сягає швидкості, що дорівнює восьми швидкостям звуку, на висоті 27 тисяч метрів, температура на більшій частині поверхні досягає 760-1000 °С. Чи можна в таких умовах ще більше прискорювати швидкість?

Вихід може бути знайдено, якщо використати нові вогнетривкі матеріали, створені на основі нікелю, кобальту, а також молібдену, ніобію, танталу і вольфраму. Що це дає? Науково доведено, що сплави на основі тугоплавких матеріалів можна використовувати в інтервалі температур 980-2200 °С. Подають надію і нові різновиди вогнетривких сталей: наприклад, сплав залізо-нікель-титан або ж залізо-нікель-кобальт – молібден.

Використання вогнетривких матеріалів, надійна система термозахисту екіпажу й приладів дозволять літакам найближчого майбутнього успішно долати тепловий бар’єр і досягати швидкостей, про які сьогодні можна тільки мріяти (3 енциклопедичного словника юного фізика).

КОНСПЕКТУВАННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ. ЩО СПРИЙМАЮТЬСЯ НА СЛУХ

Р. Галянов. Політ

III. Доведіть стильову приналежність опрацьованого тексту, підтверджуючи свою думку прикладами з висловлювання.

Запис інформації

Щоб краще запам’ятати і засвоїти почуте чи прочитане, доцільно складати тези, робити тематичні виписки, конспектувати. Цими способами запису інформації можна скористатися під час підготовки повідомлення, доповіді, виступу тощо.

Зверніть увагу! Запис почутого чи прочитаного змушує краще заглибитися в зміст, привчає виділяти основне, сприяє міцнішому засвоєнню, повторенню і закріпленню матеріалу.

Конспект

Конспектування передбачає стислий письмовий виклад змісту висловлювання (лекції, доповіді, статті тощо). Розрізняють такі види конспектів:

– текстуальний (виклад основних думок висловлювання словами автора);

– вільний (виклад своїми словами);

– змішаний (цитування, поєднане з вільним викладом).

Пам’ятка

Як складати конспект тексту, що сприймається на слух

Слід водночас аналізувати почуте і записувати в такій послідовності, у якій ми його сприймаємо. Зокрема необхідно:

– осмислювати основний зміст тексту;

– виділяти смислові частини (інформацію, що стосується однієї мікротеми);

– у кожній смисловій частині виділяти ключові слова і фрази;

– виокремлювати головну й додаткову інформацію в кожній частині;

– фіксувати основну інформацію в конспекті (основну думку, стислі докази і приклади).

336. Мозковий штурм. У чому полягає відмінність між конспектом, тематичними виписками і тезами?

337.1. Уявіть, що ви є учасником науково-популярної конференції для старшокласників на тему “У світі фактів і гіпотез”. Законспектуйте подане висловлювання з голосу вчителя чи однокласника. За потреби скористайтеся поданою вище пам’яткою.

ЗУБАМИ МУДРОСТІ КЕРУЄ МОЗОК

Усі ви, напевне, чули про зуби мудрості. Це корінні зуби, які зазвичай з’являються в людини у віці 17-25 років. Серед сучасних стоматологів прийнято вважати, що зуби мудрості називають так тому, що вони прорізаються значно пізніше за інші зуби – у віці, коли людина мудріша, ніж у дитинстві. Але чи все так просто?

Усього зубів у людини – 32, причому 4 з них – зуби мудрості, “зайві”, адже вони не впливають на функціонування жувальної системи. Зуби мудрості можна назвати своєрідним рудиментом”, оскільки в сучасної людини вони не задіяні в процес травлення. Річ у тім, що в процесі еволюції щелепа людини зменшилася за рахунок вживання більш м’якої їжі і вийшло так, що для зубів мудрості в ній просто не залишилося “роботи”. Тому, коли прорізається зуб мудрості, людина переважно страждає від нестерпного болю, переживає вкрай неприємні відчуття.

Можливі три негативні варіанти розвитку, пов’язані із зубом мудрості. По-перше, він може прорізатися не до кінця, заважаючи при цьому прилеглим зубам. Такий процес зазвичай супроводжується запаленням і болем. По-друге, зуб мудрості іноді прорізується дуже довго, а отже, запалення буде тривалим і при цьому супроводжуватиметься підвищенням температури й нестерпним болем. Це загрожує ускладненнями, наприклад запаленням прилеглих тканин. Нарешті, ще один імовірний варіант – це коли зуб мудрості не прорізується взагалі. Однак, незважаючи на відсутність, він небезпечний, адже може спричинити ушкодження коренів сусідніх зубів або зачепити нерви. У цьому разі необхідна термінова консультація в стоматолога і, можливо, операція з видалення зуба мудрості.

Зуб мудрості міститься в глибині щелепи, тому не завжди доступний для чищення, в результаті чого може розвинутися карієс. Його пломбування через віддаленість не завжди буває успішним.

То що ж виходить: зуб мудрості абсолютно безкорисний? І тільки завдає шкоди? Але для чого ж тоді природа нам дала його? Хіба в природі є непотрібні елементи? Відомий американський психолог Луїза Хей, відповідаючи на ці запитання, пише, що зуби в нашому організмі символізують рішучість, а труднощі саме із зубами мудрості свідчать про те, що “людина не відводить місця у своїй свідомості для закладання міцного фундаменту подальшого життя”. Отже, ідеться про таке звичне поняття – про “мудрість”. Виходить, що, найімовірніше, мудрість у назві “зубів мудрості” наші предки розуміли не так буквально, як це сприймають сучасні стоматологи.

За психофізичним зв’язком видно, що якщо людина до 17-25 років володіє мудрістю настільки, щоб бачити власне життя, розуміти його сенс і виявляти рішучість втілювати свої плани в життя, то жодних проблем із зубами мудрості не буде. Тобто ці зуби чітко виявляють, наскільки людина є мудрою. То, може, саме тому вони так і називаються? Наші предки були набагато спостережливішими за сучасних лікарів і шукали причину не в тканинах і яснах, а в людській душі.

Щоб перевірити, наскільки ці думки мають сенс, звернімося і до історії. Виявляється, що із зубами мудрості пов’язано дуже багато легенд і прикмет. Причому в різних культурах до зубів мудрості ставляться по-різному, але однаково вважають ці зуби особливими. Давні слов’янські повір’я свідчать, що цей зуб з’являється тоді, коли людина досягає мудрості, духовної зрілості, набуваючи захисту вищих сил і предків. Той же, в кого прорізалися всі чотири зуби мудрості, завжди вважався наймогутнішим духовно, його називали охоронцем роду. Було також прийнято заговорювати зуби мудрості окремо від решти зубів. Для цього сам “власник” цих незвичайних зубів нашіптував на воду заклинання: “Мудрість – моя, захист – мій, цур, хвороба – не моя!”. Після цього воду слід було випити або пополоскати рота.

У наукових дослідженнях теж є докази того, що зуб мудрості пов’язаний із внутрішнім світом людини. Так, німецький лікар Фолль у своїх працях доводить, що кожен зуб пов’язаний із певним органом тіла людини, а захворювання певного зуба – це сигнал про те, що якийсь орган нездоровий. Так-от зуби мудрості Фолль пов’язує із психікою.

Ми живемо в епоху, коли люди перестали бути жертвами свого організму і перетворилися на його господарів. Сьогодні всі фізичні проблеми закорінені в наших мізках. Відповідно, виходить, що якщо ви володієте мудрістю, тобто рішуче йдете життям, проблем із зубами взагалі і з зубами мудрості зокрема просто не має існувати.

Тож будьте мудрими у повному сенсі цього слова і пишайтеся своїми здоровими зубами мудрості! (Із журналу).

* Рудимент – те саме, що рудиментарний орган (недорозвинений, зникаючий, залишковий).

II Зіставте свій конспект з надрукованим у підручнику текстом. Зверніть увагу, чи всі основні положення висловлювання ви зафіксували та чи зрозумілі вам ваші записи.

III. Поміркуйте, чи можна вважати прослуханий текст науково-популярним. Визначте сферу його використання, тему й основну думку. Проаналізуйте роль вступної, основної і заключної частин тексту.

IV. Розкажіть про почуте своїм рідним, друзям, користуючись конспектом.

338. Спишіть слова, розкриваючи дужки, поясніть орфограми. Знайдіть ці слова в тексті попередньої вправи і перевірте правильність виконання завдання.

Змен(ь)шилася, (з. с)причинити, пр(е, и)несе, зач(е, и)пити, закл(е, и)нання, з(‘)являється, пов(‘)язаний, мудріс(т, тт)ю.

339. Виконайте завдання одного з поданих варіантів.

П Варіант А. Прослухайте вдома по радіо чи телевізору висловлювання певної особи і законспектуйте. Підготуйтеся до усного відтворення змісту почутого (з використанням конспекту).

Варіант Б. Доберіть із газети (журналу, посібника) науково-популярну чи публіцистичну статтю. Законспектуйте цю статтю з голосу однокласника чи когось Із рідних. Підготуйтеся до усного відтворення змісту висловлювання (з використанням конспекту).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КОНСПЕКТУВАННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ. ЩО СПРИЙМАЮТЬСЯ НА СЛУХ - Українська мова