ЛАНДШАФТ

Екологія – охорона природи

ЛАНДШАФТ – 1) заг. вигляд місцевості; 2) картина, яка відображає природу (пейзаж); 3) (г е о г р.) прир. геогр. комплекс, однорідна за умовами розвитку прир. система, основна категорія територіального поділу геогр. оболонки, тобто заг. поняття для будь-яких типологічних та регіональних геогр. одиниць, аналогічне поняттям рельєф або клімат. У Л. всі його компоненти (рельєф, води, грунти, рослинний і тваринний світ тощо) взаємозв’язані й утворюють єдину цілісну систему, яка зазнає ритмічних не зворотних змін.


ЛАНДШАФТ - Довідник з екології