МЕЖА ТОЛЕРАНТНОСТІ ВИДУ

Екологія – охорона природи

МЕЖА ТОЛЕРАНТНОСТІ ВИДУ – поведінка виду відносно чинників середовища у відомих межах визначена генетично як норма реакції. Порогові значення чинника, всередині яких ще можливе існування організму, позначаються як мінімум і максимум. Зона, розташована між крайніми значеннями толерантності, визначає екол. амплітуду, або М. т. в. відносно відповідного чинника навколишнього середовища. Чим ширший діапазон толерантності виду до певних чинників середовища, тим до більш різноманітних умов середовища він може пристосуватися і тим значніше поширитися.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МЕЖА ТОЛЕРАНТНОСТІ ВИДУ - Довідник з екології