Нервова система хордових

Тема

2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

& 44. Нервова система хордових

1. Особливості нервової системи хребетних. До хребетних належать тварини з найскладнішою поведінкою і найскладніше побудованою нервовою системою. На відміну від безхребетних, у хордових вона розташована на спинному боці частині тіла. У ланцетника (рис. 173, с. 68), що є найархаїчнішим представником типу Хордові, нервова система – це нервова трубка. У хребетних центральну нервову систему утворюють головний і спинний мозок. Від обох відходять нерви, які обмінюються

сигналами з усіма органами та частинами тіла. У хребетних опорна система захищає нервову. Хребці захищають спинний, а череп – головний мозок (рис. 17.5).

Чому головний мозок утворюється саме на передній частині нервової трубки? Багато ознак у будові тіла пов’язані зі способом руху (рис. 32.1, с. 127). Більшість органів чуття, а також нервовий вузол, який оброблятиме інформацію від них, розташовуватиметься в тій частині тіла, яка першою стикається з подразниками. У хребетних – це голова.

У центральній нервовій системі виокремлюють сіру й білу речовину. Перша є скупченням тіл нервових клітин, а друга – їх

відростків. Також відростки утворюють шляхи передавання нервових сигналів – нерви.

2. Спинний і головний мозок. Спинний мозок у хребетних частково або повністю закритий у спинномозковому каналі (рис. 44.1). Його особливістю є те, що сіра речовина оточена білою. Усередині міститься спинномозковий канал, що є похідною порожнини нервової трубки. Він заповнений спинномозковою рідиною. На рівні більшості хребців від спинного мозку відходять парні спинномозкові нерви.

Головний мозок складається з п’яти відділів: довгастого, заднього (міст і мозочок), середнього, проміжного та кінцевого мозку. Порожнини (шлуночки) мозку заповнені тією самою рідиною, що й спинномозковий канал.

У еволюційно просунутих хребетних кінцевий мозок утворює півкулі, що вкриті корою – шаром сірої речовини. Безпосередньо тут відбувається оброблення інформації. Крім того, корою вкритий мозочок – відділ мозку, що відповідає за узгодженість рухів. Біла речовина слугує для передавання сигналів від одних частин мозку до інших і взаємозв’язків з іншими органами. Від головного мозку відходять черепно-мозкові нерви, які обслуговують не лише голову та всі розміщені на ній органи чуття, а й частково верхню частину тіла.

Нервова система хордових

Рис. 44.1. Схема будови ділянки спинного мозку ссавця

Нервова система хордових

Рис. 44.2. Еволюція головного мозку хребетних

У риб і амфібій за розміром переважає середній мозок (рис. 44.2, 44.3). Саме в ньому в більшості хребетних (крім птахів і ссавців) відбувається найскладніша обробка інформації. В акул добре розвинений кінцевий мозок, бо вони мають досконалий нюх, і досить великий мозочок.

Уперше кора півкуль кінцевого мозку з’являється в амфібій. Характерні для них ділянки кори називають давньою корою. У рептилій унаслідок ускладнення їхніх рухів і поведінки кінцевий мозок перебирає на себе частину функцій керування тілом і збільшується в розмірах. Півкулі наповзають на інші ділянки мозку, унаслідок чого утворюється вигин стовбура в районі проміжного мозку. Давня кора добре розвинена, але з’являється й зачаток нової кори. У птахів мозок загалом подібний до мозку рептилій. Особливостями птахів є збільшення середнього мозку як відповідь на основне значення зору в цих тварин і розвиток великого мозочка, що відповідає за складні рухи під час польоту.

У ссавців великі півкулі переднього мозку сягають найбільшого розміру та перебирають на себе основні керівні функції й обробку інформації. Вони вкриті новою корою, що складається з декількох шарів клітин. Півкулі мають борозни та звивини, що збільшують їх поверхню. Найрозвиненішою є нова кора приматів і особливо людини (рис. 44.3).

Нервова система хордових

Рис. 44.3. Відносний розмір кінцевого мозку в різних хребетних

Нервова система хордових

Рис. 44.4. Капуцини

Нервова система тварин, що належать до типу Хордові, представлена нервовою трубкою. У представників підтипу Хребетні центральна нервова система поділяється на спинний і головний мозок. Вона розташована зі спинного боку тіла, її захист здійснюється опорною системою – хребтом і черепом.

Головний мозок, спинний мозок; півкулі головного мозку; сіра речовина; біла речовина; давня кора, нова кора.

1. Чому саме хребетні мають найскладніше побудовану нервову систему?

2. Намалюйте схему основних відділів головного мозку хребетних.

3. Назвіть відмінності між нервовою системою хребетних і нервовими системами різних груп безхребетних.

4. Поміркуйте, чому в спинному мозку сіра речовина оточена білою, а у великих півкулях кінцевого мозку – навпаки.

3. У кого мозок найбільший? Не в людини! Найбільшим є мозок кашалота (рис. 30.7, с. 122), що важить майже 8,5 кг, тоді яку середньому мозок дорослої людини має вагу 1,31 кг (що становить 1/50 її ваги). Відносний розмір головного мозку є найбільшим у американської мавпи капуцина (рис. 44.4). Він важить лише 57 г, але це 1/18 ваги всієї мавпи!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Нервова система хордових - Біологія