ОДЕРЖИМІСТЬ

Культурологічний словник

ОДЕРЖИМІСТЬ – риса особливості, яка виявляється в її винятковому зосередженні на певному виді діяльності. О. передбачає максимальну мобілізацію фізичних і нервово-психічних зусиль людини в напрямі досягнення поставленої мети (наприклад, О. у праці, спорті, здобутті знань, конструюванні нових приладів, вихованні молоді тощо). О. означає цілісність людської натури, зосередженість уваги на чомусь чи комусь, єдність інтелекту і волі людини. О. тісно пов’язана з особистою активністю, новаторством тощо. Це позитивні моменти О. До негативних належать: однобічна захопленість чимось на шкоду іншому, нерідко нехтування своїм здоров’ям, спокоєм довколишніх, надмірна настирливість тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОДЕРЖИМІСТЬ - Культурологічний словник