ШКОЛА

Культурологічний словник ШКОЛА (від лат. schola – вчена бесіда, навчальне заняття) – 1) Навчально-виховний загальноосвітній заклад; приміщення де він розташований; […]

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

Культурологічний словник ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО – галузь художньої творчості, спрямована на естетично-художнє формування середовища людини, створення мистецьких виробів для побуту. Твори […]

МІМІКА

Культурологічний словник МІМІКА – виражальні рухи м’язів обличчя; одна з форм виявлення психічних станів людини (особливо емоційних – радість, сум, […]

ЛІРИЧНІСТЬ

Культурологічний словник ЛІРИЧНІСТЬ – наявність у витворах людського духу емоційності, схвильованості, щиросердості, насиченість їх переживаннями творця, його суб’єктивним настроєм. Ліричність […]

ІРЕДЕНТИЗМ

Культурологічний словник ІРЕДЕНТИЗМ (італ. irredentismo, від irredento – незвільнений) – політичний і суспільний рух в Італії кінця ХІХ – початку […]

ЕТИКЕТ

Культурологічний словник ЕТИКЕТ (франц. etiquette, від флам. steeken – устромляти) – 1) Правила поведінки людей. 2) Порядок дій, правил ввічливості […]

УСПК

Культурологічний словник УСПК – позитивний результат праці, діяльності; здобуток, доробок. Категорія У. відбиває факт найвищого досягнення поставленої мети. У. не […]

АМІНЬ

Культурологічний словник АМІНЬ (від грец. і лат. amen – і давньоєвр. “Хай буде істинна”) – слово, що вживається наприкінці християнських […]

СЕНС ЖИТТЯ

Культурологічний словник СЕНС ЖИТТЯ – кардинальна світоглядна проблема людського існування, у якій усвідомлюється сутність людини, її місце у світі, життєве […]

ВАРВАРИ

Культурологічний словник ВАРВАРИ (від грец. “барбара” – іноземці) – назва, яку стародавні греки (а затим і римляни) давали племенам, що […]